Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Informacja naukowa w pracy redaktora i wydawcy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-R3A2IN Kod Erasmus / ISCED: 09.301 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Informacja naukowa w pracy redaktora i wydawcy
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty I roku specjalizacji "redaktorsko-wydawniczej" (II rok studiów) - zaoczne
Przedmioty specjalizacji "redaktorsko-wydawniczej" dla filologii polskiej - zaoczne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są pozyskiwaniu informacji w pracy edytora, redaktora i korektora tekstów naukowych. Omawiane są na nich sposoby poszukiwania autorytatywnej wiedzy w literaturze pomocniczej – drukowanej i cyfrowej. Oprócz tradycyjnych zagadnień związanych z warsztatem bibliograficznym polonisty pojawią się zagadnienia dotyczące specjalistycznych poradników w pracy redaktora (edytora) tekstu oraz wydawcy książki i prasy. Zajęcia przygotowują do samodzielnego wykonywania kwerendy, tworzenia bibliografii, przypisów i indeksów, a także do opracowywania źródeł oraz ich krytycznej interpretacji.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są pozyskiwaniu informacji w pracy edytora, redaktora i korektora tekstów naukowych. Omawiane są na nich sposoby poszukiwania autorytatywnej wiedzy w literaturze pomocniczej – drukowanej i cyfrowej. Oprócz tradycyjnych zagadnień związanych z warsztatem bibliograficznym polonisty pojawią się zagadnienia dotyczące specjalistycznych poradników w pracy redaktora (edytora) tekstu oraz wydawcy książki i prasy. Zajęcia przygotowują do samodzielnego wykonywania kwerendy, tworzenia bibliografii, przypisów i indeksów, a także do opracowywania źródeł oraz ich krytycznej interpretacji.

Tematyka zajęć:

1. Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej: perspektywa historyczna

2. Bibliografie w Polsce: od XIX wieku do dzisiaj

3. Pracownia bibliograficzna: struktura, zbiory, materiały

4. Najważniejsze publikacje pomocne w językowym i merytorycznym opracowaniu tekstów dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych

5. Źródła elektroniczne w pracy redaktora (edytora) tekstów naukowych

6. Struktura tekstu naukowego

7. Rodzaje i zasady tworzenia przypisów

8. Najczęstsze błędy popełniane w przypisach: korekta

9. Zasady tworzenia bibliografii załącznikowej

10. Najczęstsze błędy popełniane w zestawieniach bibliograficznych

11. Indeksy: rodzaje i zasady tworzenia

Literatura:

1. Antczak M., Nowacka A.: Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa : jak tworzyć i stosować : podręcznik. Warszawa 2009

2. Bibliografia : teoria, dydaktyka, praktyka. Pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek i Mikołaja Ochmańskiego. Warszawa 2009

3. Dembowska M.: Bibliologia, bibliografia, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa : wybór prac. Warszawa 1999

4. Gawecka A.: Teoria i metodyka bibliografii : (wybór tekstów autorów polskich) 1945-1980. Warszawa 1987

5. Korpała J.: Dzieje bibliografii w Polsce. Warszawa 1989

6. Starnawski J.: Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej. Warszawa 1982 i nast.

7. Winek T.: Nauki pomocnicze literaturoznawstwa. Warszawa 2007

8. Wolańska E. [i in.]: Jak pisać i redagować : poradnik redaktora : wzory tekstów użytkowych. Warszawa 2010

9. Materiały przekazane przez prowadzącego

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student potrafi:

- swobodnie gromadzić i przetwarzać informacje bibliograficzne

– samodzielnie opracować przypisy i bibliografię załącznikową do tekstu naukowego

– samodzielnie opracować przypisy do tekstów dziewiętnastowiecznych

– wykonać prawidłową korektę opisu bibliograficznego

– samodzielnie opracować indeksy.

Metody i kryteria oceniania:

kontrola obecności, pisemny test kontrolny, zaliczenie na ocenę – kwerenda

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Dziurzyński, Zofia Smuga, Albert Walczak
Prowadzący grup: Albert Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Dziurzyński, Zofia Smuga, Albert Walczak
Prowadzący grup: Albert Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.