Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komputerowa edycja i przygotowanie językowe tekstu do druku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-R3A3KE Kod Erasmus / ISCED: 09.301 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Komputerowa edycja i przygotowanie językowe tekstu do druku
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty II roku specjalizacji "redaktorsko-wydawniczej" (III rok studiów) - zaoczne
Przedmioty specjalizacji "redaktorsko-wydawniczej" dla filologii polskiej - zaoczne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone wyłącznie dla studentów realizujących specjalizację redaktorsko-wydawniczą..

Podstawowe umiejętności obsługi komputera.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie słuchaczy z działaniem edytora tekstu LibreOffice Writer. Każdy słuchacz dysponuje stanowiskiem

komputerowym na czas zajęć. Nacisk kładzie się na techniczne czynności edycyjne.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie słuchaczy z działaniem

edytora tekstu LibreOffice Writer. Każdy słuchacz dysponuje

stanowiskiem komputerowym na czas zajęć. Nacisk kładzie się

na techniczne czynności redakcyjne. Słuchacze uczą się, jak

do tekstu wstawiać tabele, zdjęcia czy wykresy. Poznają także

zaawansowane możliwości typowego edytora tekstu. Ponadto

studenci zapoznają się z dokładnym działaniem procesorów tekstu.

Nacisk położony zostanie na wykorzystanie ich specjalistycznych

możliwości. Słuchacze uczą się zaawansowanego formatowania,

posługiwania się szablonami dokumentów, skrótami klawiaturowymi

itp.

Efekty uczenia się:

Student potrafi:

WIEDZA

Wskazać możliwości używanego edytora tekstu.

Podać szczegóły dotyczące opracowywania dokumentów za jego

pomocą.

UMIEJĘTNOŚCI

Zainstalować odpowiednie oprogramowanie.

Tworzyć dokumenty za pomocą omawianych procesorów tekstu.

Świadomie wykorzystywać możliwości poszczególnych

procesorów tekstu.

POSTAWY

Docenia możliwości, jakie daje zastosowanie oprogramowania

open source.

Ma świadomość, jak ważna jest odpowiednia edycja tekstu.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiona zostanie na podstawie bieżącego przygotowania do zajęć, obecności oraz pracy semestralnej i końcowego zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Dziurzyński, Zofia Smuga, Anna Wotlińska
Prowadzący grup: Anna Wotlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Dziurzyński, Zofia Smuga
Prowadzący grup: Zofia Smuga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.