Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Typografia i projektowanie książki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-R3A3TPK Kod Erasmus / ISCED: 09.303 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Typografia i projektowanie książki
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty II roku specjalizacji "redaktorsko-wydawniczej" (III rok studiów) - zaoczne
Przedmioty specjalizacji "redaktorsko-wydawniczej" dla filologii polskiej - zaoczne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

1. Identyczne z wszystkimi zajęciami na specjalizacji edytorskiej.

2. Generalna orientacja w historii kultury materialnej, edytorstwa i

bibliologii w Polsce i za granicą.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia dotyczą specjalistycznych zagadnień z zakresu typografii i projektowania nowoczesnej książki. Ich zakres tematyczny obejmuje najważniejsze problemy techniczne, reprodukcyjne, graficzne, typograficzne oraz estetyczne, z którymi spotyka się redaktor pracujący we współczesnym wydawnictwie książkowym.

Pełny opis:

Zajęcia ćwiczeniowo-warsztatowe obejmują następujące bloki tematyczne:

- Omówienie zasad projektowania książki.

- Budowa książki. Zarys historyczny.

- Omówienie technik druku.

- Wykład z technik grafiki warsztatowej.

- Zaprojektowanie i wykonanie własnoręczne makiety książkowej.

- Oprawy i okładki książek na przestrzeni wieków.

Literatura:

Wybrane opracowania (monografie i książki zbiorowe):

* Leon Marszałek, Edytorstwo publikacji naukowych, Warszawa 1986.

* Jan Kuglin, Poligrafia książki, Wrocław 1964.

* Współczesne polskie drukarstwo i grafika książki. Mały słownik

encyklopedyczny, red. Brunon Kleszczyński i Krzysztof Racinowski,

Wrocław 1982.

* Filip Trzaska, Poradnik redaktora, Warszawa 1976.

* Robert Chwałowski, Typografia typowej książki, Gliwice 2002.

* Krzysztof Migoń, Z dziejów nauki o książce, Wrocław 1979.

* Jan Bystroń, Człowiek i książka, Warszawa 1935.

* Publikacje albumowe i katalogi wystaw zorganizowanych w Muzeum Drukarstwa Warszawskiego.

Efekty uczenia się:

W toku zajęć student nabywa generalnej wiedzy praktycznej i

teoretycznej na temat podstawowych technik i metod projektowania książki, przygotowywania projektu graficznego publikacji książkowej, powielania materiału ilustracyjnego. Poznaje

historię i współczesność technologii wytwarzania książki. Dzięki praktycystycznemu ukierunkowaniu przedmiotu może sfunkcjonalizować wiedzę opisową nabytą na wcześniejszych

zajęciach ze specjalizacji edytorskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie, do którego student dopuszczany jest na podstawie:

1. obecności,

2. aktywności intelektualnej na ćwiczeniach,

3. pracy zaliczeniowej typu praktyczno-teoretycznego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Dziurzyński, Wojciech Pawliński, Zofia Smuga
Prowadzący grup: Wojciech Pawliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-18 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Dziurzyński, Wojciech Pawliński, Zofia Smuga
Prowadzący grup: Wojciech Pawliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.