Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fonetyka artykulacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-SP-LOG1-FAR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fonetyka artykulacyjna
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Pomagisterskie Studium Logopedyczne
Pomagisterskie Studium Logopedyczne rok 1
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie i praktyczne zastosowanie zasad wymowy polskiej oraz przygotowanie studentów do przeprowadzania szczegółowych analiz fonetycznych.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć są zagadnienia z zakresu fonetyki artykulacyjnej języka polskiego:

- podstawowe pojęcia i metody badań

- mechanizmy powstawania dźwięków mowy

- kryteria opisu głosek

- typologia i charakterystyka artykulacyjna głosek

- transkrypcja fonetyczna

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

 Laskowski R., hasła z zakresu fonetyki i fonologii w: Encyklopedia języka polskiego. Red. S. Urbańczyk, wydanie III uzupełnione i poprawione. Wrocław 1999;

 Ostaszewska D., Tambor J., Fonetyka i fonologia języka polskiego, Warszawa 2001;

 Wiśniewski M., Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 2007.

Literatura uzupełniająca:

 Dukiewicz L., Fonetyka, w: Gramatyka współczesnego języka polskiego, t. Fonetyka i Fonologia. Red. H. Wróbel. Kraków 1995, s. 9-103;

 Dunaj B., Samogłoska ę we współczesnej polszczyźnie – zakres występowania, funkcja, norma [w:] „Prace Filologiczne” XXXIII, Warszawa 1986;

 Koneczna H., Zawadowski W., Przekroje rentgenograficzne głosek polskich, Warszawa 1971;

 Madelska L., Witaszek-Samborska M., Zapis fonetyczny, zbiór ćwiczeń, Poznań 1988;

 Wiśniewski M., Zadania z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego. Toruń 1999.

 Dłuska M., Fonetyka polska. Artykulacja głosek polskich, wyd. 2, Warszawa–Kraków 1981.

 Rocławski B., Zarys fonologii, fonetyki, fonotaktyki i fonostatystyki współczesnego języka polskiego, Gdańsk 1986.

 Wierzchowska B., Fonetyka i fonologia języka polskiego, Wrocław 1980.

 Wierzchowska B., Wymowa polska, Warszawa 1971

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

WIEDZA

- zna podstawowe pojęcia i metody badań z zakresu fonetyki artykulacyjnej języka polskiego

- posiada wiedzę o budowie aparatu artykulacyjnego oraz zna mechanizmy powstawania dźwięków mowy

- wie, co to są głoski i jakie funkcje pełnią one w procesie komunikowania się

- zna zasady wymowy polskiej

- rozumie i wyjaśnia zależności między fonetyką a logopedią

UMIEJĘTNOŚCI

- umie rozpoznać i scharakteryzować wymowę niepoprawną, poprawną i wzorcową

- potrafi przeprowadzić szczegółową analizę fonetyczną tekstu mówionego

- potrafi posługiwać się transkrypcją fonetyczną

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- przestrzega zasad wymowy polskiej

- podejmuje działania związane z aktualizowaniem wiedzy dotyczącej fonetyki artykulacyjnej

- wykorzystuje wiedzę z zakresu fonetyki artykulacyjnej do diagnozowania zaburzeń mowy oraz do planowania terapii logopedycznej

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny podaje prowadzący na pierwszych zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wolańska
Prowadzący grup: Natalia Siudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.