Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fonologia języka polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-SP-LOG1-FJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fonologia języka polskiego
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Pomagisterskie Studium Logopedyczne
Pomagisterskie Studium Logopedyczne rok 1
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład obejmuje zagadnienia związane z opisem fonologii języka polskiego.

Pełny opis:

Głównym celem wykładu jest zapoznanie studentów z system fonologicznym języka polskiego. Zostaną poruszone m. in następujące zagadnienia:

Przedmiot fonologii. Fonetyka a fonologia. Fonem a głoska. Cechy dystynktywne i niedystynktywne. Fonem i jego warianty. Typy wariantów. Opozycje fonologiczne i ich typy. Neutralizacja opozycji. System fonologiczny języka polskiego. Interpretacja fonologiczna zjawisk koartykulacyjnych. Fonologiczna typologia języków.

Literatura:

Literatura:

 L. Dukiewicz, Fonologia, w: Gramatyka współczesnego języka polskiego, t. Fonetyka i Fonologia. Red. H. Wróbel. Kraków 1995;

 B. Dunaj, Samogłoska ę we współczesnej polszczyźnie – zakres występowania, funkcja, norma [w:] „Prace Filologiczne” XXXIII, Warszawa 1986;

 B. Klebanowska, 1990, Interpretacja fonologiczna zjawisk fonetycznych w języku polskim, Warszawa (lub wydanie następne z ćwiczeniami M. Łazińskiego).

 R. Laskowski, hasła z zakresu fonetyki i fonologii w: Encyklopedia języka polskiego. Red. S. Urbańczyk, wydanie III uzupełnione i poprawione. Wrocław 1999;

 D. Ostaszewska, J. Tambor, Fonetyka i fonologia języka polskiego. Warszawa 2001;

 B. Rocławski, Zarys fonologii, fonetyki, fonotaktyki i fonostatystyki współczesnego języka polskiego, Gdańsk 1986.

 B. Wierzchowska, Fonetyka i fonologia języka polskiego, Wrocław 1980.

 B. Wierzchowska, Wymowa polska, Warszawa 1971.

 M. Wiśniewski, Zadania z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego. Toruń 1999.

M. Wiśniewski, Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 2007.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

WIEDZA

- ma pogłębioną wiedzę na temat systemu fonologicznego języka polskiego

- zna i rozumie podstawowe pojęcia opisu fonologicznego: fonem, wariant fonemu, cecha dystynktywna, opozycja fonologiczna, neutralizacja opozycji

- rozumie zjawiska zachodzące w języku mówionym

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi dokonać analizy fonologicznej i fonetycznej tekstu mówionego

- umie ustalić zbiór cech dystynktywnych dla poszczególnych fonemów

- umie zinterpretować fonologicznie zjawiska fonetyczne

- umie rozpoznać w potoku mowy elementy, których realizacja jest zgodna z systemem fonologicznym języka polskiego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ma świadomość złożoności problemów z zakresu fonologii segmentalnej i suprasegmentalnej

praktycznie wykorzystuje wiedzę z zakresu fonologii w praktyce logopedycznej

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny prowadzący podaje na pierwszych zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wolańska
Prowadzący grup: Natalia Siudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.