Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Klasyfikacja form zaburzeń mowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-SP-LOG1-KF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0239) Languages, not elsewhere classified
Nazwa przedmiotu: Klasyfikacja form zaburzeń mowy
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Pomagisterskie Studium Logopedyczne
Pomagisterskie Studium Logopedyczne rok 1
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład obejmuje zagadnienia dotyczące różnych klasyfikacji zaburzeń mowy i języka, ujętych w świetle współczesnej wiedzy na temat ich przyczyn i patomechanizmów.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu jest przedstawienie klasyfikacji zaburzeń mowy i języka w świetle współczesnej wiedzy na temat przyczyn i patomechanizmów różnych form zaburzeń mowy. Jego celem jest zapoznanie słuchaczy z różnicami między poszczególnymi klasyfikacjami oraz z korzyściami i trudnościami związanymi ze stosowaniem klasyfikacji w praktyce logopedycznej

Literatura:

Białecka-Pikul M., 2007, O potrzebie nowego spojrzenia na zaburzenia rozwoju [w:] „Sztuka Leczenia”, tom XIV, nr 1-2, s. 13-24.

Gałkowski T., Jastrzębowska G. (red.), 1999, Logopedia. Pytania i odpowiedzi, Opole [G. Jastrzębowska: Zaburzenia komunikacji językowej (wyjaśnienie podstawowych pojęć), s. 279-288; Klasyfikacje zaburzeń mowy, s. 289-306; Zakłócenia i zaburzenia rozwoju mowy, 309-366].

Gałkowski T., Szeląg E., Jastrzębowska G. (red.), 2005, Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki, Opole, [G. Jastrzębowska, Zaburzenia rozwoju mowy i języka – terminologia i kategoryzacje stosowane w krajach zachodnich, s. 343-359].

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Student zna podstawy teoretyczne istniejących klasyfikacji zaburzeń mowy.

Ma uporządkowaną wiedzę na temat klasyfikacji zaburzeń mowy Wie, które klasyfikacje są wykorzystywane w poszczególnych typach placówek oferujących opiekę logopedyczną.

UMIEJĘTNOŚCI:

Student umie wskazać i uzasadnić różnice między poszczególnymi typami zaburzeń mowy, uwzględniając różne ujęcia badawcze.

Umie ocenić przydatność danej klasyfikacji z punktu widzenia pracy logopedy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Rozumie zależności między wyborem klasyfikacji zaburzeń mowy a wyborem terapii logopedycznej i jej skutecznością.

Potrafi objaśnić istotę zaburzenia w sposób zrozumiały i akceptowalny dla pacjenta.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach. Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wolańska, Joanna Zawadka
Prowadzący grup: Joanna Zawadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.