Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Profilaktyka logopedyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-SP-LOG1-PF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0239) Languages, not elsewhere classified
Nazwa przedmiotu: Profilaktyka logopedyczna
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Pomagisterskie Studium Logopedyczne
Pomagisterskie Studium Logopedyczne rok 1
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia przybliżają problematykę wczesnej interwencji i opieki logopedycznej – od poczęcia aż po wiek wczesnoszkolny

Pełny opis:

Zajęcia przybliżają problematykę wczesnej interwencji i opieki logopedycznej. Uświadamiają pre-, peri- i postnatalne czynniki zagrażające prawidłowemu rozwojowi mowy. Przygotowują do przeciwdziałania im, do wyrównywania deficytów i stymulowania dalszego rozwoju językowego dziecka.

Literatura:

J. Cieszyńska, M. Korendo, Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka. Od noworodka do 6 r.ż., Kraków 2008, s. 161-194, 206-215.

J. Czochańska, Ocena odruchów niemowlęcych, [w:] Neurologia dziecięca, Warszawa 1990.

K. Diener, Profilaktyka zaburzeń mowy. Przewodnik dla rodziców, opiekunów, nauczycieli i lekarzy, Kielce 1999.

B. Dittfeld, Spróbujmy mówić razem, Kraków 2004.

W. Fedrowska, B. Wardowska, Wywiad biologiczno-środowiskowy do wykrywania wczesnych uwarunkowań mowy, Gdańsk 1991.

T. Hellbrugge, J.H. Wimpffen, Pierwsze 365 dni życia dziecka, Warszawa 1991.

G. Jastrzębowska, Stan i perspektywy opieki logopedycznej w Polsce, [w:] Logopedia. Pytania i odpowiedzi, pod red. T. Gałkowskiego i G. Jastrzębowskiej, Opole 2003, t. 1.

D. Kornas-Biela, Rozwój psychofizyczny dziecka przed narodzeniem, Warszawa 1991.

D. Morris, Zrozumieć niemowlę, Warszawa 1996.

Opieka logopedyczna od poczęcia, pod red. B. Rocławskiego, Gdańsk 1993.

D. Emiluta-Rozya, Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa 1994.

E. Stecko, Profilaktyka logopedyczna szansą dla dziecka i logopedy, Warszawa 1999.

E. Stecko, Zaburzenia mowy dzieci. Wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne, Warszawa 2002.

Dodatkowa literatura (m.in. wybrane artykuły w „Przeglądzie Pediatrycznym”, „Nowej Pediatrii”, „Wychowaniu na co dzień”) będzie podawana na bieżąco.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

WIEDZA

-zna problematykę wczesnej interwencji i opieki logopedycznej – od poczęcia aż po wiek wczesnoszkolny

- posiada wiedzę na temat czynników pre-, peri- i postnatalnych zagrażających prawidłowemu rozwojowi mowy

- uzasadnia potrzebę stymulowania rozwoju mowy

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi ocenić fizjologiczne uwarunkowania dziecka do rozwoju mowy i dokonać wyboru postępowania

- potrafi przeprowadzić i zinterpretować wywiad biologiczno-środowiskowy

- potrafi zaplanować szczegółową pracę terapeutyczną z dzieckiem i jego rodziną

- stosuje masaż logopedyczny

- definiuje zasady prawidłowego karmienia

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- rozumie konieczność stałego poszerzania swojej wiedzy z zakresie profilaktyki logopedycznej

- propaguje wiedzę na temat zależności pomiędzy funkcjami biologicznymi aparatu artykulacyjnego a rozwojem mowy

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są oceniani na podstawie udziału w zajęciach oraz końcowego egzaminu pisemnego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wolańska
Prowadzący grup: Natalia Siudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.