Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat logopedy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-SP-LOG1-WA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0239) Languages, not elsewhere classified
Nazwa przedmiotu: Warsztat logopedy
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Pomagisterskie Studium Logopedyczne
Pomagisterskie Studium Logopedyczne rok 1
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Omówienie budowy i działania aparatów: oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego. Pokazowe ćwiczenia dla poszczególnych aparatów. Sposoby porozumiewania się niesłyszących. Nauka alfabetu palcowego i znaków liczb. Metodyka ćwiczeń. Zasady pracy logopedycznej. Badanie i postępowanie logopedyczne z dzieckiem. Wyposażenie gabinetu logopedycznego

Pełny opis:

Omówienie budowy i działania :

Aparat oddechowy: - tory oddychania,

- rezonatory,

- działanie strun głosowych,

Aparat fonacyjny: - tworzenie głosek dźwięcznych

I bezdźwięcznych,

- higiena głosu,

- obniżanie wysokiego głosu,

Aparat artykulacyjny: - usprawnianie poszczególnych narządów

tj. wargi, język, podniebienie miękkie,

szczęka dolna,

- głoski ustne i nosowe,

Szczegółowe ćwiczenia na usprawnienie poszczególnych aparatów biorących udział w procesie artykulacji. Omówienie sposobu przeprowadzenia ćwiczeń z pacjentem. Samodzielne wykonywanie ćwiczeń na zajęciach.

Sposoby porozumiewania się:

-- osób niesłyszących ze słyszącymi,

-- osób niesłyszących między sobą / klasyczny język migowy/,

-- język migany,

-- system językowo – migowy,

-- polski alfabet palcowy i znaki liczb,

Omówienie charakterystycznych cech dla poszczególnych języków. Praktyczna nauka alfabetu palcowego i znaków liczb.

Metodyka ćwiczeń. Zasady pracy logopedycznej. Zasady pracy z dzieckiem. Etapy badania i postępowania logopedycznego. Dokumentacja logopedyczna pacjenta. Wyposażenie gabinetu logopedycznego : aparatura, urządzenia i sprzęty, środki higieniczne, programy komputerowe, pomoce dydaktyczne , zabawki itp.

Literatura:

1/ Danuta Antos, Genowefa Demel, Irena Styczek – „ Jak usuwać seplenienie i inne wady wymowy” PZWS Warszawa

2/ Genowefa Antos „ Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola” WSiP Warszawa

3/ Edyta Joanna Lichota „Terapia wad wymowy” Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków

4/ Mariola Malkiewicz „Jarmark logopedyczny” Wydawnictwo Harmonia Gdańsk

5/ Oliwier Perier „ Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu” WSiP Warszawa

6/ Hanna Rodak „ Terapia dziecka z wadą wymowy” Wydawnictwo Polskiej Fundacji Zaburzeń Mowy Warszawa

7/ „Ewa Małgorzata Skorek „100 tekstów do ćwiczeń logopedycznych” Wydawnictwo Harmonia Gdańsk

8/ Bogdan Szczepankowski „ Podstawy języka migowego” WSiP Warszawa

9/ Bogumiła Toczyska „ Elementarne ćwiczenia dykcji” Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Gdańsk

10/ Mieczysława Walczak – Deleżyńska „ Aby język giętki…”PWST Kraków Wydziały Zamiejscowe we Wrocławiu Wrocław

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

WIEDZA:

- zna narządy i aparaty biorące udział w procesie artykulacji

- rozumie ich działanie

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi wybrać, dopasować i zademonstrować ćwiczenia

- rozumie i różnicuje sposoby porozumiewania się osób niesłyszących i niedosłyszących

- zna metodykę ćwiczeń

- umie uzasadnić ich wybór oraz je przeprowadzić

- zna i stosuje zasady pracy z dzieckiem

- wie jak prowadzić dokumentację logopedyczną

- ocenia stan początkowy i umie prognozować efekty terapii

KOMPETENCE SPOŁECZNE

- ma świadomość i umie wziąć odpowiedzialność za swoje działania

- umie wyposażyć gabinet logopedyczny w potrzebne sprzęty i pomoce

- rozumie konieczność stałego poszerzania swojej wiedzy z zakresie warsztatu potrzebnego logopedzie

- propaguje wiedzę na temat zależności pomiędzy funkcjami biologicznymi aparatu artykulacyjnego a rozwojem mowy

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie po poprawnych odpowiedziach na pytania.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wolańska
Prowadzący grup: Maria Żurowska-Mroczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.