Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do logopedii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-SP-LOG1-WL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0239) Languages, not elsewhere classified
Nazwa przedmiotu: Wstęp do logopedii
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Pomagisterskie Studium Logopedyczne
Pomagisterskie Studium Logopedyczne rok 1
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza w zagadnienia interdyscyplinarnego opisu zaburzeń komunikacji językowej: przyczyn i patomechanizmów zaburzeń mowy i języka. Zapoznaje słuchacza z terminologią logopedyczną. Przygotowuje do pogłębionego studiowania poszczególnych rodzajów zaburzeń porozumiewania się.

Pełny opis:

1. Termin logopedia. Miejsce logopedii wśród nauk humanistyczno-biologicznych. Przedmiot badań logopedii jako nauki. Z historii logopedii.

2. Narząd mowy a narządy artykulacyjne i ich udział w procesach mowy.

3. Mowa i jej składniki w ujęciu L. Kaczmarka. Mowa w aspekcie społecznym i indywidualnym.

4. Zaburzenia mowy – definicja. Przyczyny i patomechanizm.

Mowa a wymowa. Mówienie a artykulacja.

5. Kryteria wadliwej wymowy. Wada wymowy a błąd wymowy. Mowa i wymowa jako zjawiska rozwojowe.

6. Słuch fonematyczny (fonemowy) i kinestezja artykulacyjna jako neuro-psychfizjologiczna podstawa dla kształtowania się podstaw mowy jako czynności oraz języka jako systemu.

7. Zadania logopedii jako działalności praktycznej.

8. Diagnoza i terapia logopedyczna. Zadania logopedy.

9. Usprawnianie logopedyczne i jego typy: stymulowanie, korygowanie, wznawianie (reedukacja).

10. Profilaktyka logopedyczna.

Literatura:

1. Gałkowski T., Jastrzębowska G., (red.) 1999 i wyd. następne, Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, Opole.

2. Kaczmarek L., 1988, Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin.

3. Minczakiewicz E., 1998, Początki i rozwój polskiej logopedii, Kraków.

4. Styczek I., 1980, Logopedia, Warszawa.

5. Przybysz-Piwko M., 2010, Logopedia na Uniwersytecie Warszawskim, [w:] Bem-Wiśniewska E. (red.), Zabawy pożyteczne prozą, Warszawa, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, s. 53-64.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

WIEDZA

- zna treść i zakres użycia terminu: logopedia, interdyscyplinarność logopedii; zna działy logopedii

- zna treść i zakres użycia terminu: narząd mowy, aparat artykulacyjny, aparat fonacyjny, aparat oddechowy

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi objaśnić związki logopedii z innymi naukami podstawowymi i stosowanymi

- potrafi dokonać rozróżnienia między komunikacją a kompetencją komunikacyjną

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- pogłębia wiedzę specjalistyczną z zakresu logopedii

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kontrolowany

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wolańska, Joanna Zawadka
Prowadzący grup: Joanna Zawadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.