Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dysglosja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-SP-LOG2-DG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0239) Languages, not elsewhere classified
Nazwa przedmiotu: Dysglosja
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Pomagisterskie Studium Logopedyczne
Pomagisterskie Studium Logopedyczne rok 2
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają za cel zapoznać studentów ze specyfiką zaburzeń mowy oraz postępowaniem logopedycznym w przypadku osób z rozszczepem wargi i/lub podniebienia.

Pełny opis:

Tematyka wykładu ogniskuje się wokół 2 kręgów tematycznych.

I krąg tematyczny poświęcony jest problemom pozalogopedycznym, istotnym jednak dla planowania terapii mowy osób z rozszczepem wargi i/lub podniebienia, jak np. etiopatogeneza rozszczepów, różne postaci braku ciągłości anatomicznej jamy ustnej i nosa; stosowany w praktyce system oznaczania typów rozszczepów; rozszczep wargi i podniebienia współwystępujący w zespołach genetycznych; towarzyszące rozszczepom wargi i/lub podniebienia zmiany patologiczne w układach: kostnym, mięśniowym i słuchowym; upośledzenie funkcji biologicznych będące konsekwencją rozszczepu wargi i/lub podniebienia.

II krąg tematyczny dotyczy kwestii stricte logopedycznych: wczesnej interwencji logopedycznej (m.in. zasad karmienia noworodków i niemowląt z wadą rozszczepową wargi i/lub podniebienia), cech mowy rozszczepowej, zależności rodzaju zniekształcanych głosek od typu rozszczepu, standardów postępowania logopedycznego, ze szczególnym uwzględnieniem zasad diagnostyki i metod usprawniania mowy dziecka z rozszczepem wargi i/lub podniebienia.

Literatura:

1.D. Pluta-Wojciechowska, Zaburzenia mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia. Badania – teoria – praktyka, Bytom 2010.

2.Mowa pacjenta z rozszczepem podniebienia. Szkice foniatryczno-logopedyczne, red. M. Hortis-Dzierzbicka, E. Stecko, Warszawa 2005.

3.E. Piekarczyk, E. Młynarska-Zduniak, M. Winiarska-Majczyno, Rozszczep wargi i podniebienia, Poradnik dla rodziców, Warszawa 2003.

4.J. Grossman, Rozszczepy podniebienia a wady wymowy, [w:] Diagnoza i terapia zaburzeń mowy, red. T. Gałkowski, Z. Tarkowski, T. Zalewski, Lublin 1993.

5.G . Jastrzębowska, M. Kukuła, Zaburzenia mowy dzieci z rozszczepem podniebienia [w:] Logopedia. Pytania i odpowiedzi, podręcznik akademicki, red. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska, Opole 1999.

6.A . Kwiecień, Z. Dudkiewicz, Charakterystyka mowy dzieci z różnymi typami rozszczepu wargi i podniebienia w ocenie logopedycznej, [w:] II Konferencja Robocza – rehabilitacja mowy. Rozszczep wargi i podniebienia. Materiały naukowe, red Z. Dudkiewicz. Warszawa 1996.

7.J. Pikiewicz, Terapia mowy dzieci z rozszczepem podniebienia w przedszkolu, [w:] Logopedia jako nauka interdyscyplinarna teoretyczna i stosowana, red. I. Nowakowska-Kempna, Katowice 1998.

8.D. Pluta-Wojciechowska, Wybrane zagadnienia terapii mowy dzieci z rozszczepami podniebienia, Logopedia 1999, t. 26.

9.J. Szeląg1, L. Noga, K. Orłowska, Ł. Pałka, A. Paradowska, Analiza wpływu endo- i egzogennych czynników ryzyka w etiologii rozszczepów podniebienia pierwotnego i wtórnego http://www.dmp.am.wroc.pl/artykuly/DMP_2006434556.pdf

10.E. Stecko, Znaczenie oceny i wczesnej stymulacji logopedycznej dziecka z rozszczepem wargi i/lub podniebienia, [w:] II Konferencja Robocza – rehabilitacja mowy, Rozszczep wargi i podniebienia, red. Z. Dudkiewicz, Warszawa 1996.

11.T. Zaleski, Nosowanie, [w:] Diagnoza i terapia zaburzeń mowy, red. T. Gałkowski, Z. Tarkowski, T. Zaleski, Lublin 1993.

Efekty uczenia się:

Postawy (kompetencje społeczne):

Student:

• w swoich działaniach terapeutycznych za cel nadrzędny przyjmuje polepszenie jakości życia swoich pacjentów.

• jest otwarty na współpracę z innymi specjalistami prowadzącymi terapię osób z rozszczepem wargi i/lub podniebienia: chirurgiem, foniatrą, ortodontą;

Wiedza:

Student:

• zna etiopatogenezę oraz typy rozszczepów wargi i/lub podniebienia;

• rozumie związki między nieprawidłowo zbudowanym lub nieprawidłowo funkcjonującym aparatem artykulacyjnym (defektami w budowie warg, podniebienia twardego i miękkiego) a cechami wymowy pacjenta;

• zna specyficzne problemy realizacyjne w zakresie wymowy właściwe osobom z wadą rozszczepową wargi i/lub podniebienia;

• jest świadomy możliwości i ograniczeń realizacyjnych osób z wadą rozszczepową wargi i/lub podniebienia;

• zna zasady wielospecjalistycznej opieki nad pacjentami z rozszczepem wargi i/lub podniebienia.

Umiejętności:

Student:

• umie rozpoznać typ i zakres rozszczepu oraz zdiagnozować zaburzenia uwarunkowane wadami anatomicznymi, a także funkcjonalnymi aparatu artykulacyjnego i fonacyjnego;

• potrafi planować terapię logopedyczną osób z wadą rozszczepową wargi/lub podniebienia oraz dobierać stosowne dla rodzaju zaburzeń mowy ćwiczenia logopedyczne.

Metody i kryteria oceniania:

Student zobowiązany jest do uczestnictwa w 10 godzinach wykładu. Podstawą zaliczenia jest test – wymaga się co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wolańska
Prowadzący grup: Dorota Zdunkiewicz-Jedynak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.