Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dialektologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-SP-LOG2-DI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dialektologia
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Pomagisterskie Studium Logopedyczne
Pomagisterskie Studium Logopedyczne rok 2
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z terytorialnym zróżnicowaniem polszczyzny na tle innych odmian języka, cechami poszczególnych dialektów polskich (także poza granicami kraju).

Pełny opis:

Na wykładzie omawiane są pojęcia, rodzaje i struktura dialektów oraz gwar, rozwój dialektologii i geografii lingwistycznej, jak również znaczenie dialektologii i jej związek z innymi naukami: gramatyką historyczną, historią i etnografią.

Literatura:

. Gwary polskie. Przewodnik multimedialny, pod red. H. Karaś, [w:] http://www.gwarypolskie.uw.edu.pl

2. Karol Dejna, Dialekty polskie, wyd. II przejrz. i popr., Wrocław 1992.

3. Stanisław Dubisz, Halina Karaś, Nijola Kolis, Dialekty i gwary polskie. Leksykon, Warszawa 1995.

4. Encyklopedia języka polskiego, pod red. Stanisława Urbańczyka, wyd. 2, Wrocław 1991.

5. Kazimierz Nitsch, Wybór polskich tekstów gwarowych, wyd. 2 zmienione, Warszawa 1960.

6. Zenon Sobierajski (red.), Teksty gwarowe i folklor z różnych stron Polski, Poznań 1991.

Efekty uczenia się:

tudent, który zaliczył przedmiot:

WIEDZA

- na i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji językoznawczej w kształtowaniu kultury.

- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii polskiej w relacji do innych nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filologii polskiej, w szczególności metod badawczych dialektologii.

- zna podstawową terminologię językoznawczą w języku polskim, w szczególności tę dotyczącą dialektologii..

- zna podstawowe metody badawcze właściwe dla językoznawstwa diachronicznego, zwłaszcza dla dialektologii.

- opisuje zróżnicowanie dialektalne Polski.

UMIEJĘTNOŚCI

- wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych, w szczególności sprawnie posługuje się różnego rodzaju słownikami gwarowymi oraz tekstami gwarowymi.

- rozróżnia teksty gwarowe z różnych regionów Polski.

- wskazuje cechy dialektalne różnicujące polskie dialekty.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- jest świadomy posiadanej przez siebie wiedzy i zna zakres nabytych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju.

- umie współpracować w grupie i jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów.

- szanuje mieszkańców wsi, ich mowę i kulturę ludową.

- akceptuje potrzebę dbałości o zachowanie i zarejestrowanie zróżnicowania dialektalnego Polski.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kontrolowany

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wolańska
Prowadzący grup: Ewelina Kwapień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.