Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Foniatria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-SP-LOG2-FN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0239) Languages, not elsewhere classified
Nazwa przedmiotu: Foniatria
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Pomagisterskie Studium Logopedyczne
Pomagisterskie Studium Logopedyczne rok 2
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest opanowanie przez studentów podstawowej wiedzy w dziedzinie foniatrii.

Pełny opis:

Celem zajęć jest opanowanie przez studentów wiedzy w zakresie anatomii i fizjologii narządu głosowego i oddechowego, fizjologicznego rozwoju głosu, zaburzeń głosu, anatomii i fizjologii podniebienia oraz problemów foniatryczno-logopedycznych związanych z rozszczepem podniebienia.

Zajęcia audytoryjne prowadzone są w formie prezentacji multimedialnej. Opracowanie cyklu wykładów nosi cechy autorskiego, indywidualnego układu i metodyki realizacji oraz uwzględnia dane z aktualnego piśmiennictwa krajowego i zagranicznego. Prezentacje komputerowe w autorskim układzie

Literatura:

• Maniecka-Aleksandrowicz B; Zaburzenia głosu; w: „Otolaryngologia Praktyczna-podręcznik dla studentów i lekarzy t. II” pod red. Janczewskiego Grzegorza; Wydawnictwo Medyczne Via Medica; Gdańsk 2005

• Domeracka – Kołodziej A., Maniecka – Aleksandrowicz B.; Morfologiczne podstawy czynności fonacyjnej krtani; Magazyn otorynolaryngologiczny, 2002, I, 4, 98 – 102.

• Domeracka – Kołodziej A., Maniecka – Aleksandrowicz B.; Czynniki miejscowe i ogólne wpływające na czynność fonacyjną krtani; Magazyn otorynolaryngologiczny, 2002, I, 3, 59 – 67.

• Domeracka – Kołodziej A.; Porażenia fałdów głosowych; w „Ostry dyżur - otorynolaryngologia” pod redakcją Janczewski G., Osuch – Wójcikiewicz E., 230 – 241, A – medica press, Bielsko – Biała 2003.

• Domeracka – Kołodziej A.; Bezgłos; w „Ostry dyżur otorynolaryngologia” pod redakcją Janczewski G., Osuch – Wójcikiewicz E., 241 - 247, A – medica press Bielsko – Biała 2003.

• Domeracka-Kołodziej A., Maniecka-Aleksandrowicz B., Osuch-Wójcikiewicz E, Nyckowska J., Bruzgielewicz A., Chęciński P., Jakubowska E.; Rehabilitacja głosu i mowy u chorych po usunięciu krtani z zastosowaniem protez głosowych typu Provox; Otorynolaryngologia, 2006, 5(3), 19-23

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

WIEDZA

– zna anatomię i fizjologię krtani

– potrafi omówić mechanizm oddychania w czasie fonacji oraz podparcia oddechowego

– na klasyfikację zaburzeń głosu

– potrafi scharakteryzować przyczyny zaburzeń głosu i powiązać je z jakością głosu

– potrafi omówić mechanizm powstawania głosu zastępczego po laryngektomii

UMIEJĘTNOŚCI

– potrafi przeprowadzić podstawowe ćwiczenia oddechowe

– potrafi przeprowadzić podstawowe ćwiczenia z manewrami manualnymi na szyi;

– potrafi przeprowadzić podstawowe ćwiczenia z pacjentami po usunięciu krtani

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

–zauważa różnice między głosem prawidłowym a nieprawidłowym

– potrafi wyjaśnić pacjentowi przyczyny zaburzeń głosu

– ma świadomość konieczności współpracy logopedy z foniatrą

– ma świadomość przestrzegania zasad higieny i profilaktyki zaburzeń głosu

Metody i kryteria oceniania:

- Zaliczenie z oceną ( test )

- Ocena wypowiedzi ustnej studenta

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wolańska
Prowadzący grup: Anna Domeracka-Kołodziej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.