Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Opóźniony rozwój mowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-SP-LOG2-ORM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0239) Languages, not elsewhere classified
Nazwa przedmiotu: Opóźniony rozwój mowy
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Pomagisterskie Studium Logopedyczne
Pomagisterskie Studium Logopedyczne rok 2
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy rozwojem mowy opóźnionym a zaburzonym. Poznanie podstawowych metod diagnozowania i stymulowania rozwoju mowy i języka u dziecka z opóźnionym ich rozwojem.

Pełny opis:

1. Zróżnicowanie zaburzonego i opóźnionego rozwoju mowy

2. Definicje i klasyfikacje opóźnionego rozwoju mowy

3. Etiologia i objawy opóźnionego rozwoju mowy

4. Diagnoza opóźnionego rozwoju mowy. Formy: proste opóźnienie rozwoju mowy, opóźnienie rozwoju mowy

5. Zasady i etapy usprawniania logopedycznego

Ilustracje filmowe

Literatura:

Gałkowski T. i Jastrzębowska G. (red.) (1999) „Logopedia. Pytania i odpowiedzi.” Podręcznik akademicki, Uniwersytet Opolski, Opole.

Grabias S. (1994)„Logopedyczna klasyfikacja zaburzeń mowy”, Audiofonologia T. VI Warszawa – Lublin.

Grabias S. (2001) „Perspektywy opisu zaburzeń mowy”, [w:] „Zaburzenia mowy”. (red.) Grabias S., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Herzyk A. (1993), „Mózgowa organizacja języka w ontogenezie. Ujęcie neuropsychologiczne”. Audiofonologia, t.V, Warszawa-Lublin.

Kaczmarek B. (1993), „Mowa a kształtowanie się asymetrii mózgowej”. Scholasticus 4-5, Linea, Wrocław-Lublin.

Kaczmarek B. (2001), „Mózg a mowa”. [w:] „Zaburzenia mowy”. (red.) Grabias S., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Kania J. (2001) „Szkice logopedyczne”, Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Lublin

Mierzejewska H., Przybysz - Piwkowa M. (1997) „Rozważania na temat terminologii logopedycznej”. w: „Rozwój poznawczy i rozwój językowy dzieci z trudnościami w komunikacji werbalnej”. Materiały z konferencji . Wydawnictwo DiG, Warszawa

Emiluta-Rozya D. (2007) „Opóźniony rozwój mowy a opóźnienie rozwoju mowy”. Poradnik Językowy 8

Sołtys-Chmielowicz A. (2008) „Zaburzenia artykulacji. Teoria i praktyka.”, Impuls, Kraków

Styczek I. (1979) „Logopedia”

Zaleski T. (1992), „Opóźniony rozwój mowy u dzieci”. PZWL, Warszawa

Zalewska M. (1998), „Dziecko z zespołem prostego opóźnienia rozwoju mowy”. [w:] „Wybrane problemy psychologicznej diagnozy zaburzeń rozwoju mowy” (red.) Rola J. Wydawnictwo WSPS, Warszawa

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu zajęć:

WIEDZA

- zna treść i zakres użycia terminów: zaburzony - opóźniony rozwój mowy

- zna różne klasyfikacje opóźnionego rozwoju mowy

- ma podstawową wiedzę o przyczynach i objawach opóźnień mowy

-zna podstawowe metody diagnozowania opóźnionego rozwoju mowy

UMIEJĘTNOŚCI

 potrafi opracować plan terapii dziecka z opóźnionym rozwojem mowy

 potrafi prowadzić terapię z pacjentem i weryfikować skuteczność stosowanych metod

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- potrafi współpracować z innymi specjalistami w celu tworzenia skutecznego procesu usprawniania

- potrafi w jasny i skuteczny sposób przekazać wskazówki rodzicom, opiekunom dziecka dotyczące właściwego postępowania stymulującego prawidłowy rozwój mowy

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kontrolowany

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Kurowska, Ewa Wolańska
Prowadzący grup: Marlena Kurowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.