Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i komunikacj interpersonalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-SP-LOG2-WR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0239) Languages, not elsewhere classified
Nazwa przedmiotu: Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i komunikacj interpersonalnej
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Pomagisterskie Studium Logopedyczne
Pomagisterskie Studium Logopedyczne rok 2
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas wykładu zostaną omówione podstawowe informacje dotyczące możliwych zaburzeń w przebiegu rozwoju psychomotorycznego dzieci. Poruszone zostaną wybrane zagadnienia związane z wpływem zaburzeń rozwoju psychomotorycznego na rozwój mowy.

Pokazane i omówione zostaną najbardziej popularne w Polsce terapie psychomotoryczne i możliwości wykorzystania elementów tych terapii w pracy logopedy.

Pełny opis:

Wykład obejmuje przegląd różnorodnych terapii psychomotorycznych i zakres zastosowania ich w terapii logopedycznej. Uczy znajomości terapii psychomotorycznych i zagadnień związanych z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego dziecka oraz zapoznaje studentów z wpływem tych zaburzeń na rozwój mowy. Wykład pokazuje umiejętności wykorzystania elementów różnych terapii wspomagających w pracy logopedy, zarówno w terapii dzieci niepełnosprawnych, jak i w normie rozwojowej. Podczas wykładu omawia się wpływ metod polisensorycznych na rozwój umiejętności językowych dzieci.

Literatura:

1. Ayres J. „ Sensory integration and the child”, WPS, Los Angeles 2005.

2. Bogdanowicz M „Metoda Dobrego Startu”, WSiP, Warszawa 1999.

3. Bogdanowicz M., Kisiel, B., Przasnyska, M. „Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka”, WSiP, Warszawa 1997.

4. Cieszyńska J., Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych. Metoda Krakowska”, Omega Stage System, Kraków 2011.

5. Frostig M., Horne D.: „Wzory i obrazki. Podręcznik. Poziom podstawowy. Program rozwijający percepcję wzrokową”, Pracownia testów psychologicznych, Warszawa 1989.

6. Knill M, Ch.: „Programy aktywności”, CMPP, Warszawa 1997.

7. Knill M, Ch: „Dotyk i komunikacja”, CMPP, Warszawa 1997.

8. Kulisiewicz B.: „Witaj piesku. Dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, Impuls 2007.

9. Kurkowski Z.M. „Stymulacja audio-psycho-lingwistyczna – Metoda Tomatisa”, "Audiofonologia", 2001 t.19, s.197-202.

10. Maas V. „Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do integracji sensorycznej”, WSiP, Warszawa 2005.

11. Masgutowa S.: „Integracja odruchów twarzy”, Międzynarodowy Instytut NeuroKinezjologii Rozwoju Ruchowego I Integracji Odruchów, Warszawa 2005.

12. Nordoff P., Robbins C.: „Terapia muzyką w pracy z dziecmi niepełnosprawnymi. Historia, metoda i praktyka”, Impuls, Kraków 2008.

13. Przyrowski Z. ”Terapia integracji sensorycznej”, [w:] Przybysz-Piwko M. (oprac.), „Metody wspomagające rozwój mowy w różnych jego opóźnieniach”, DiG, Warszawa 2002.

14. Sadowska L. (red.), „Neurofizjologiczne metody usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwoju”, Wydawnictwo AWF, Wrocław 2004.

15. Sherborne W.: „Ruch rozwijający dla dzieci”, PWN 2005.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

WIEDZA

- zna terminy związane z rozwojem psychoruchowym i komunikacją interpersonalną

- zna większość metod wspomagających wykorzystywanych w pracy terapeutyczno-logopedycznej, m. in. SI, metoda Weroniki Sherborne, Metoda Dobrego Startu, trening słuchowy Tomatisa

- zna wczesne uwarunkowania rozwoju mowy

- zna wczesne uwarunkowania rozwoju mowy

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi samodzielnie opisywać i analizować, interpretować objawy językowe i pozajęzykowe zaburzonego rozwoju mowy lub nabytych zaburzeń mowy

- potrafi wprowadzić elementy różnych terapii wspomagających do własnych programów terapeutycznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- właściwie współpracuje z rodziną i opiekunami pacjenta

- rozumie konieczność stałego poszerzania swojej wiedzy w zakresie diagnostyki logopedycznej

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kontrolowany

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wolańska
Prowadzący grup: Teresa Lewandowska-Kidoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.