Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do edytorstwa leksykograficznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-W1A2EL Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do edytorstwa leksykograficznego
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty I roku specjalizacji edytorstwo naukowe i redakcja tekstu (II r. st.) - stacjonarne
Przedmioty specjalizacji edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów - studia stacjonarne
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone wyłącznie dla studentów realizujących specjalizację redaktorsko-wydawniczą.


Pobieżna znajomość rodzajów i funkcji publikacji leksykograficznych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie wprowadzić studenta w zagadnienia edytorstwa leksykograficznego. Będzie on realizowany poprzez przedstawianie różnych aspektów edycji dzieł leksykograficznych oraz warsztatu leksykografa.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie systematycznie przedstawić wiedzę na temat istoty edytorstwa leksykograficznego, historycznego rozwoju jego technik oraz warsztatu edytora-leksykografa w odniesieniu do różnych typów słowników.

Słuchacze zapoznają się także z etapami tworzenia słownika jako dzieła z zakresu edytorstwa naukowego. Prezentacja treści odwołuje się do prac edytorskich nad konkretnymi opracowaniami z zakresu leksykografii i pozwala odpowiedzieć na pytanie, jak powstaje słownik.

Efekty uczenia się:

Student:

WIEDZA

1. Umie opisać aparat naukowy niezbędny w pracy leksykografa oraz zna podstawową terminologię.

2. Potrafi wskazać główne tendencje w polskiej leksykografii i

scharakteryzować najważniejsze czynniki mające wpływ na jej

rozwój w poszczególnych okresach.

3. Zna i rozumie rolę leksykografii w kształtowaniu kultury.

UMIĘJĘTNOŚCI

1. Umie przedstawić elementy warsztatu edytorskiego leksykografa

na podstawie różnych opracowań leksykograficznych

historycznych i współczesnych.

2. Umie wykorzystać narzędzia niezbędne w pracy leksykografa.

3. Potrafi krytycznie oceniać dostępne na rynku publikacje

leksykograficznie.

POSTAWY

1. Postrzega edytorstwo leksykograficzne jako zespół umiejętności z

różnych dziedzin, uwzględnia i rozumie zależności między nimi.

2. Rozumie i krytycznie odnosi się do norm edytorskich w zależności

od specyfiki wydawanych tekstów.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach.

2. Oddanie pracy zaliczeniowej.

3. Zdanie egzaminu pisemnego w sesji egzaminacyjnej semestru, w

którym odbywały się zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-18 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cegieła, Dariusz Dziurzyński, Zofia Smuga
Prowadzący grup: Anna Cegieła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.