Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komputerowa edycja i przygotowanie językowe tekstu do druku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-W1A3KE Kod Erasmus / ISCED: 09.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komputerowa edycja i przygotowanie językowe tekstu do druku
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty II roku specjalizacji redaktorsko-wydawniczej (III rok studiów) - studia stacjonarne
Przedmioty specjalizacji redaktorsko-wydawniczej - studia stacjonarne
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone wyłącznie dla studentów realizujących specjalizację redaktorsko-wydawniczą.


Podstawowe umiejętności obsługi komputera.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie słuchaczy z działaniem jednego z najpopularniejszych edytorów (procesorów) tekstu. Każdy słuchacz dysponuje stanowiskiem komputerowym na czas zajęć. Nacisk kładzie się na techniczne czynności redakcyjne i edycyjne.

Pełny opis:

Warsztaty poświęcone są zapoznaniu słuchaczy z praktycznym wykorzystaniem jednego z najpopularniejszych edytorów (procesorów) tekstu. Nacisk zostanie położony na wykorzystanie zaawansowanych możliwości tego procesora oraz ukazanie jego roli w przygotowaniu tekstu do druku od strony technicznej i językowej. Słuchacze nauczą się zaawansowanego formatowania, posługiwania się skrótami klawiaturowymi, usuwania błędów edytorskich, a także wstawiania tabel, rysunków i spisów.

Literatura:

Materiały przygotowywane przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Student potrafi:

WIEDZA

1. Wskazać zaawansowane możliwości wybranego procesora tekstu.

2. Podać szczegóły dotyczące opracowywania dokumentów za jego pomocą.

UMIEJĘTNOŚCI

3. Zainstalować odpowiednie oprogramowanie.

4. Za pomocą omawianego procesora stworzyć dokument poprawny pod względem edytorskim i językowym.

5. Świadomie wykorzystywać pełne możliwości wybranego procesora tekstu.

POSTAWY

6. Docenić możliwości, jakie daje zastosowanie odpowiedniego oprogramowania.

7. Wyjaśnić, dlaczego odpowiednia edycja tekstu jest bardzo ważna.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiona zostanie na podstawie bieżącego przygotowania do zajęć, prac domowych oraz zaliczenia końcowego.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Dziurzyński, Zofia Smuga, Anna Wotlińska
Prowadzący grup: Anna Wotlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-18 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Dziurzyński, Zofia Smuga
Prowadzący grup: Zofia Smuga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie słuchaczy z działaniem programu LibreOffice Writer – jednego z najpopularniejszych edytorów (procesorów) tekstu. Każdy słuchacz dysponuje stanowiskiem komputerowym na czas zajęć. Nacisk kładzie się na techniczne czynności redakcyjne i edycyjne.

Pełny opis:

Warsztaty poświęcone są zapoznaniu słuchaczy z praktycznym wykorzystaniem jednego z najpopularniejszych edytorów (procesorów) tekstu. Nacisk zostanie położony na wykorzystanie zaawansowanych możliwości procesora LibreOffice Writer oraz ukazanie jego roli w przygotowaniu tekstu do druku od strony technicznej i językowej. Słuchacze nauczą się zaawansowanego formatowania, usuwania błędów edytorskich, poprawnego wstawiania tabel, rysunków, spisów i odwołań, a także zautomatyzowanego wyszukiwania i zamieniania fragmentów tekstu pasujących do danego wzorca.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Adam Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020.

Literatura uzupełniająca:

Michael Fitzgerald, Wyrażenia regularne. Wprowadzenie. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.