Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Interpretacje i ich legitymizacja 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3100-DOK-INTER2/Z Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Interpretacje i ich legitymizacja 2
Jednostka: Wydział Historyczny
Grupy: Zajecia dla doktorantów Studium Doktoranckiego WH UW
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są przeznaczone dla tych doktorantów Wydziału Historycznego UW, którzy odczuwają potrzebę dwojakiej refleksji humanistycznej: po pierwsze – ciekawi są przemyśleń i dyskusji ogólnoakademickich o odkrywczym, dającym satysfakcję poznawczą uprawianiu nauki (stąd owa „wiedza radosna”, pace Nietzsche); po wtóre – chcą zorientować się (lub zaktualizować swoją dotychczasową orientację) w podstawowych pojęciach, za pomocą których antropologia symboliczna analizuje i interpretuje treści składające się na ludzką duchowość, wychodząc od takich terminów jak mit, rytuał, inicjacje, ofiara, magia, transgresja symboliczna, tabu. Intencją prowadzącego jest ścisłe wiązanie obu tych wątków.

Pełny opis:

Humanistyka jako wiedza radosna. Antropologia symboliczna: stare problemy – nowe odkrycia – lepsze odpowiedzi.

Punktem wyjścia będą te podstawowe terminy, używane w humanistyce (w tym w antropologii, zwłaszcza w jej symbolicznej odmianie), które odnoszą się do ludzkiej duchowości: mit, rytuał, inicjacje, ofiara, magia, transgresja symboliczna, tabu. Na ich przykładzie zobaczymy, jak klasyczne ujęcia tej problematyki (których nie wolno ignorować), powinny być aktualizowane i modyfikowane. Chcę też podzielić się doświadczeniem, że w humanistyce (nie tylko w archeologii) nadal można dokonywać odkryć – i że właśnie to jest w uprawianiu nauki największą radością.

Wszystko to może dać do myślenia młodym badaczom, którzy muszą wybierać między różnymi podejściami i propozycjami teoretycznymi, a także rozstrzygać dylematy, gdzie szukać wyjaśnień ludzkich działań społeczno-kulturowych, postaw, przekonań i wierzeń. Interpretacje uniwersalne vs partykularne. Jak daleko i jak głęboko powinien sięgać badacz, by nie oderwać się od badanego przedmiotu; jak daleko może się posunąć w wyjaśnianiu przez analogie i podobieństwa? Akademia: świątynia nauki czy targowisko nowinek? Sophia Perennis czy „modne bzdury” (Alan Sokal). Czy warto korzystać z klasyków? Przypadki badaczy, którzy dokonywali przełomowych ustaleń – po czym się z nich wycofywali. Pojęcia modne, „szybolety”. Prawo Sturgeona. Fałszerstwo w nauce. Interdyscyplinarność – trudny wymóg: jak nadążać za propozycjami z innej nauki. Wittgenstein contra Frazer: jak rozumieć, czym wyjaśniać ludzkie działania (symboliczne)?

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.