Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Methods and Practice in Studies of Wall Paintings and Polychromed Artefacts in Archaeology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-AKPAIN-3 Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Methods and Practice in Studies of Wall Paintings and Polychromed Artefacts in Archaeology
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Zajecia kierunkowe na studiach anglojęzycznych
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Założenia (opisowo):

Zajęcia przybliżą studentom zarówno z czego składają się malowidła ścienne i obiekty polichromowane w swoim aspekcie materialnym i niematerialnym. Przedstawione zostaną różne sposoby dokumentacji, analizowania jak i interpretacji tego rodzaju zabytków.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć omawiane będą poszczególne komponenty struktury malowideł, ich dokumentacji i analizy oraz niektórych aspektów opracowania zabytków polichromowanych.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są różnym aspektom zabytków malarstwa ściennego i zabytków polichromowanych z jakimi może zetkną się archeolog. Omówione zostaną składowe części malowidła iloraz materiały używane do ich wykonania w starożytności. Zostaną przedstawione współczesne metody badania tych materiałów.

Studenci poznają różne metody dokumentacji malowideł ściennych, akie jak:

- dokumentacja technologiczna: analiza stanu zachowania i opis technologiczny, dokumentacja rysunkowa i fotograficzna.

- dokumentacja ikonograficzna: opis ikonograficzny, wstępna analiza i metody rekonstrukcji.

Wybrana tematyka:

• Zabytki malarstwa w badaniach archeologicznych – malowidło na wykopie, w jaskini, w magazynie(sic!), w używanych obiektach religijnych, etc.

• Technologia malarstwa- podłoża (różne rodzaje zabytków: malowidła monumentalne a iluminacje manuskryptów)

• Pigmenty

• Spoiwa

• Metody badania materialnego aspektu malowideł

• Metody dokumentacji i różnego obrazowania

• Metody rekonstrukcji malowideł i ich oryginalnego i jego kontekstu

• Analiza ikonologiczna – podstawy teoretyczne

• Jakie pytania można stawiać zabytkom malarstwa

Powyższe zagadnienia będą omawiane z wykorzystaniem przykładów zabytków malarstwa pochodzących głownie z wykopalisk w Sudanie, Egipcie i Syrii.

Literatura:

Wybrana literatura będzie podawana w trakcie zajęć

Efekty kształcenia:

-Student będzie znał elementy składowe malowideł ściennych i zabytków polichromowanych oraz materiały i narzędzia, które mogły być użyte do ich wykonania w starożytności.

- Student będzie znał różne metody dokumentacji malowideł ściennych.

-Student będzie znał współczesne badania fizyko-chemiczne używane w badaniu struktury i technologii zabytków malarstwa.

-Student będzie znał podstawy opisu ikonograficznego i analizy ikonologicznej.

-Student pozna możliwości jakie daje analiza zabytków malarstwa i odpowiedzi jakie mogą dać one w rekonstruowaniu przeszłości

Metody i kryteria oceniania:

Ocena będzie oparta na:

- obecności (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze)

- egzaminie pisemnym

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dobrochna Zielińska
Prowadzący grup: Dobrochna Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.