Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dziedzictwo w myśli humanistycznej i społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LDZH Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Dziedzictwo w myśli humanistycznej i społecznej
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: III rok studiów licencjackich
Moduł L3: Antropologia materialności/rzeczy
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia w formie konwersatorium poświęcone będą krytycznej lekturze tekstów dotyczących dziedzictwa kulturowego. Skupimy się przede wszystkim na testach teoretycznych. Będziemy starali się wspólnie zdiagnozować, w jaki sposób współcześni przedstawiciele nauk humanistycznych i społecznych rozumieją dziedzictwo i jak my, antropolodzy, możemy z tych definicji - narzędzi analitycznych korzystać.

Pełny opis:

Dziedzictwo, przede wszystkim za sprawą UNESCO i konwencji dotyczących ochrony dziedzictwa materialnego i niematerialnego, stało się w ostatnich latach szalenie modną. Dziedzictwo coraz częściej zastępuje takie terminy, jak tradycja, folklor, zabytek czy kultura. Bardzo intensywnie wkracza też do różnych dyskursów, próbując łączyć światy nauki, polityki i prawa. Czym to dziedzictwo jest? Jak można je definiować? Jaki antropolodzy mogą uczynić pożytek z tej nowej kategorii analitycznej? Tym zagadnieniom poświęcone będą proponowane zajęcia.

Literatura:

Brzezińska Anna Weronika, 2013, Reifikacja dziedzictwa kulturowego

w świetle Konwencji UNESCO z 2003 roku, „Nauka” 1/2013, s.109-128.

Dziadowiec Joanna, 2016, Imprezy folklorystyczne jako forma folkturystyki/etnoturystyki oraz forma organizacji i zarządzania dziedzictwem niematerialym. Perspektywa folklorganizatorów i folklorystów, „Turystyka kulturowa” nr 3 (2016), s. 91-115.

Kirshenblatt-Gimblett Barbara, Od etnologii do dziedzictwa. Rola muzeum, „Etnografia Nowa” 2011, nr 3, s. 125-136.

Klekot Ewa, 2014, Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego: archeologia pojęć, „Ochrona zabytków“, z. 1, s. 31-40.

Kowalski Krzysztof, 2013, O istocie dziedzictwa europejskiego – rozważania, Kraków.

Puzon Katarzyna, 2016, „To morze jest moje”. Dziedzictwo miejskie w Bejrucie, [w:] „Rocznik Antropologii Historii” nr 9, rok VI, s. 109-122.

Schreiber Hanna, 2016, Patrymonializacja w stosunkach międzynarodowych. Wybrane tendencje w międzynarodowej ochronie dziedzictwa kulturowego (2006-2016), [w:] Marcin F. Gawrycki et al. (red.), Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s.385-398.

Smith Laurajane, 2006, Uses of Heritage, Londyn – Nowy Jork.

Terzić Aleksandra, Željko Bjeljac i Nevena Ćurčić, 2015, Common Histories, Constructed Identities: Intangible Cultural Heritage and the Rebranding of Serbia, „International Journal of Intangible Heritage” nr 15, s.102–120.

Waterton, Emili, Laurajane Smith, 2009, There is no such thing as heritage, [w:] E. Waterton, L. Smith (red), Taking Archaeology Out of Heritage (s. 10-27).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.