Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etnografia i medycyna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LEIM Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Etnografia i medycyna
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: III rok studiów licencjackich
Moduł L3: Antropologia materialności/rzeczy
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawowym celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, problemami, teoriami oraz metodami badawczymi stosowanymi w antropologii medycyny. Będziemy rozmawiać o tym, jak kultura oraz kontekst społeczny wpływają na sposób postrzegania istoty i celów medycyny, roli personelu medycznego i pacjentów oraz na rozumienie zdrowia, choroby, niepełnoprawności, życia i śmierci, a także na praktykę społeczną dotyczącą ochrony zdrowia.

Pełny opis:

Podstawowym celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, problemami, teoriami oraz metodami badawczymi stosowanymi w antropologii medycyny. Będziemy rozmawiać o tym, jak kultura oraz kontekst społeczny wpływają na sposób postrzegania istoty i celów medycyny, roli personelu medycznego i pacjentów oraz na rozumienie zdrowia, choroby, niepełnoprawności, życia i śmierci, a także na praktykę społeczną dotyczącą ochrony zdrowia.

Na zajęciach dyskutować będziemy także nad etycznymi i metodologicznymi wymiarami antropologii stosowanej i zaangażowanej w kontekście badań nad ciałem, zdrowiem, chorobą i przestrzeniami związanymi z medycyną. Na zajęciach nacisk położony będzie na dyskusję, zrozumienie przez studentów zadanych tekstów, odniesienie ich do obserwowalnej rzeczywistości i krytyczne podejście.

Podejmiemy takie tematy jak:

Antropologia medycyny: zdrowie i choroba. Perspektywa konstruktywistyczna

Medykalizacja i biomedykalizacja

Choroba a kultury i społeczeństwa

Ból i cierpienie

Postać lekarza, uzdrowiciela, szamana.

Choroba jako metafora i narracja.

Jedzenie i zdrowie

Dzieci i zdrowie

Antropologia i etyka końca życia

Niejedzenie – medykalizacja, psychologizacja, patologizacja

Emily Martin, The Pharmaceutical Person

Niepewność: ADHD

Choroby genetyczne: choroba Huntingtona i zespół Turnera

Literatura:

Adamiak Karolina, Marta Hekselman, Uchynięte, „op.cit.,” 2008, nr 41.

Baranowska Małgorzata, To jest wasze życie. Być sobą w chorobie przewlekłej, Kraków 1994, (fragmenty).

Blaxter Mildred, Zdrowie, Warszawa 2009, s. 10-32.

Boni Zofia, Negocjowanie „zdrowego jedzenia” w warszawskich rodzinach, w: Dzieci i zdrowie. Wstęp do childhood studies, red. M. Radkowska-Walkowicz, M. Reimann, warszawa 2018.

Brown Harriet Kiedy jedzenie wymaga odwagi, (fragmenty).

Diasio Nicoletta, Children and Food: Ambivalent Connections Between Risk, Moral Technologies, and Fun, w: Whose Weight is it Anyway?: Essays on Ethics and Eating, red. S. Vandamme i in.

Frank Arthur, The Wounded Storyteller, Chicago 1995, (fragmenty).

Hoffman-Zacharska Dorota, Niezależność jednostki a determinizm genetyczny – decyzje w obliczu możliwości wykonania badań przedobjawowych w chorobie Huntingtona, w: Etnografie biomedycyny, red. M. Radkowska-Walkowicz, H. Wierciński, Warszawa 2014.

Irni Sari, Sex, Power and Ontology: Exploring the Performativity of Hormones, „NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research”, 21(1):41–56, 2013.

Kiedy dziecko jest uchynięte, „op.cit.”, 2008, nr 41, wywiad etnograficzny.

Liamputtong Pranee, Sydel Fernandes, What makes people sick? The drawing method and children's conceptualisation of health and illness, „Australasian Journal of Early Childhood”.

Löwy Ilana, Złożona historia zespołu Turnera, w: Zespół Turnera. Głosy i doświadczenia, red. E. Maciejewska-Mroczek, M. Radkowska-Walkowicz, M. Reimann, Warszawa 2019.

Maciejewska-Mroczek Ewa, Magdalena Radkowska-Walkowicz, Maria Reimann, Etnografia zespołu Turnera. Wprowadzenie, w: Zespół Turnera. Głosy i doświadczenia, red. E. Maciejewska-Mroczek, M. Radkowska-Walkowicz, M. Reimann, Warszawa 2019.

Maciejewska-Mroczek Ewa, O (nie)pewności choroby. Narracje matek mających córki z Zespołem Turnera, w: Zespół Turnera. Głosy i doświadczenia, red. E. Maciejewska-Mroczek, M. Radkowska-Walkowicz, M. Reimann, Warszawa 2019.

Marquez Gabriel Garcia, Chciałam tylko skorzystać z telefonu, w: Dwanaście opowiadań tułaczych.

Martin Emily, The Pharmaceutical Person

Mysyk Avis, Susto: An Illness of the Poor, “Dialectical Anthropology”, 23, 1998.

Wądołowska Anna, Pigułki zamiast chleba, 2008, „op.cit.,”, nr 41.

Nowakowski Michał, Medykalizacja i demedykalizacja. Zdrowie i choroba w czasach kapitalizmu zdezorganizowanego, Lublin 2015, s. 15–58.

O’Connor Richard A. De-medicalizing Anorexia: Opening a New Dialogue, w: Food and Culture, edited by Carole Counihan and Penny Van Esterik.

Prus Boleslaw, Kamizelka.

Rakowski Tomasz, Antropologia medyczna jaka stosowana nauka humanistyczna. Założenia, cele, praktyki, w: Antropologia stosowana, red. M. Ząbek, Warszawa 2015.

Reimann Maria, Gruby i chudy, czyli o tym, jak dzieci wyobrażają sobie zdrowego i niezdrowego człowieka, w: Dzieci i zdrowie. Wstęp do childhood studies, red. M. Reimann, M. Radkowska-Walkowicz, Warszawa 2018.

Reimann Maria, O (nie)zwyczajnym życiu z niepełnosprawnością. Esej autoetnograficzny

w: Zespół Turnera. Głosy i doświadczenia, red. E. Maciejewska-Mroczek, M. Radkowska-Walkowicz, M. Reimann, Warszawa 2019.

Riemann Gerhard, Fritz Schutze, „Trajektoria” jako podstawowa koncepcja teoretyczna

Singh Ilina Złość i agresja. ADHD w Wielkiej Brytanii z perspektywy dzieci, w: Antropologia psychiatrii dzieci i młodzieży, red. A. witeska-Młynarczyk, Warszawa 2018

Sontag Susan, Choroba jako metafora. AIDS i jego metafory, Warszawa 1999 (fragmenty).

w analizach cierpienia i bezładnych procesów społecznych, „Kultura i Społeczeństwo” 1992, nr 2.

Witeska-Młynarczyk Anna, Dziecięce doświadczenia ADHD. Etnografia spornej jednostki diagnostycznej, Warszawa 2019, fragmenty

Metody i kryteria oceniania:

‒ aktywny udział w zajęciach (dopuszczalne 3 nieobecności)

‒ krótki esej antropologiczny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Radkowska-Walkowicz
Prowadzący grup: Magdalena Radkowska-Walkowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.