Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Facebook - analiza treści. Zajęcia warsztatowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LFBA Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Facebook - analiza treści. Zajęcia warsztatowe
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: III rok studiów licencjackich
Moduł L8: Antropologia wizualności i mediów
Przedmioty etnograficzne do wyboru
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym lekturę krótkich tekstów

Skrócony opis:

Zajęcia o charakterze warsztatowym, będą wymagały od studenta pracy w specyficznym terenie badań jakim jest Internet. Obserwacja i analiza dyskursywna internetowych komentarzy wymienianych na portalu społecznościowym Facebook

Pełny opis:

Studenci wybierają przestrzeń sieciową poddawaną refleksji w obrębie portalu społecznościowego Facebook, następnie przygotowują się do analizy umieszczanych tam treści metodą Krytycznej Analizy Dyskursu (KAD). Kolejnym krokiem jest postawienie pytania badawczego i wyszukanie lektur dotyczących badanego problemu oraz inspirujących interpretację materiałów źródłowych gromadzonych w postaci zrzutów z ekranu. Następnie studenci poddają te materiały analizie zgodnie z wytycznymi KAD, budując argumentację będącą odpowiedzią na postawione wcześniej pytanie badawcze. Ten proces zakończony jest sformułowaniem wniosków podsumowujących pracę semestralną (około 7 stron).

Literatura:

Cichocki P., Do kogo należy mój profil? Konstruowanie i posiadanie tożsamości w Web 2.0, s. 37-53.

Cichocki, P., Jędrkiewicz, T. and Zydel, R., 2012. Etnografia wirtualna,[w:] Badania jakościowe t. 2, D. Jemielniak (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s.203-220.

Kozinetz R. V., Netnografia. Badania etnograficzne online, Warszawa: PWN 2012 (wybrane fragmenty).

Wodak R., Dyskurs populistyczny: retoryka wykluczenia a gatunki języka pisanego, w: Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, red. A. Duszak, N. Fairclough, Kraków: Univesitas 2008, s. 185-214

Trzeszczyńska Patrycja W stronę etnografii Facebooka. Przypadek badań nad diasporą i pamięcią Ukraińców w Kanadzie, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2016, nr 2 (25), s. 23-42.

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Zeszyty_Etnologii_Wroclawskiej/Zeszyty_Etnologii_Wroclawskiej-r2016-t-n2_(25)-s23-44.pdf

Zynek-Mahometa J., „Droga do wolności” czy „teatr hipokryzji”? O „Różańcu Do Granic” w dyskursie internetowym portalu społecznościowego Facebook, „Lud” 2018, vol. 102, s. 383-407.

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LUD/article/view/lud102.2018.14

Malewska-Szałygin A., Memy – nowa forma wiedzy o polityce, w: Memy czyli życie społeczne w czasach kultury obrazu, red. Tomasz Gackowski, Karolina Byrska, Tomasz Patera, Seria: Media Początku XXI wieku, t. 32, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2017, s. 11-24.

https://pl.scribd.com/document/365609460/Memy-czyli-z-ycie-spo%C5%82eczne-w-czasach-kultury-obrazu-red-T-Gackowski-K-Brylska-M-Patera#download

Cichocki, P., 2018. Do kogo należy mój profil? Konstruowanie i posiadanie tożsamości w Web 2.0. Studia Kulturoznawcze 2, 37–54.

Literatura dodatkowa:

Cichocki P., Sieć przyjaciół. Serwis społecznościowy oczami etnografa, Warszawa 2012.

Jagiełło E. A., Modnicka N., Pułapki sieci – o etycznym wymiarze badań antropologicznych w Internecie, Lud”, t. 95, 2011, s. 105-124

Krawczyk-Wasilewska V., E-folkor w dobie kultury digitalnej. Szkice i studia, Łódź: Wydawnictwo UŁ 2016. (zwłaszcza s. 65-90).

Netlor. Wiedza cyfrowych tubylców, red. Piotr Grochowski, Toruń: Wydawnictwo UMK 2013. (Zwłaszcza wprowadzenie: s. 7-15, o memach s. 133-162 i wiele innych)

LIteratura anglojęzyczna:

Boellstorff T. Nardi B, Pearce C., Taylor T. L., Participant Observation in Virtual Worlds, p. 65-90; Data Analysis p. 159-176; Writing up, Presenting and Publishing Ethnographic Research p. 182, 195, in Ethnography and Virtual Worlds, A Handbook of Method, Princeton, Oxford: Princeton University Press, 2012

Pink S., Horst H., Postill J., Hjorth L., Lewis T., Tacchi J., Ethnography in a Digital World, in Digital Ethnography. Principles and Practice, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: SAGE 2016, p. 1-18.

Postill J., An Internet Field, in: Localizing the Internet. An Anthropological Account, New York, Oxford: Bergham Books 2011, p. 1--11.

Miller D., Tales from Facebook, 2011.

Projekt 'Why we post?' UCL 2012-2016 (movies and books)

https://www.ucl.ac.uk/why-we-post/

Efekty uczenia się:

Student/ka potrafi:

- poddać analizie treści publikowane w przestrzeniach internetowych

- sproblematyzować temat

- dobrać odpowiednią literaturę

- analizować materiały źródłowe metodą KAD

- formułować wnioski

- skonstruować pracę w konwencji akademickiej

- sporządzić prawidłowe odsyłacze i bibliografię

Metody i kryteria oceniania:

Praca semestralna (około 7 stron), na ocenę, przesłana najpóźniej do końca sesji poprawkowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Malewska-Szałygin
Prowadzący grup: Anna Malewska-Szałygin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

zajęcia rozpoczną się 22 października

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.