Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ikonografia prawosławna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LISO-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Ikonografia prawosławna
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie IEiAK
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą prawosławnej ikonografii. Studenci zapoznają się z najczęściej spotykanymi przedstawieniami świętych i scenami biblijnymi w tradycji kościoła wschodniego. Będą one omawiane w odniesieniu do związanych z nimi opowieści apokryficznych i biblijnych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z przedstawieniami świętych oraz scen biblijnych/apokryficznych popularnych w prawosławnej ikonografii (ikony, freski, mozaiki, miniatury). Każdym zajęciom towarzyszyć będzie prezentacja multimedialna. Ikonografię sakralną będziemy postrzegać z jednej strony jako biblię pauperum, z drugiej zaś jako ilustrację uwarunkowanych kulturowo imaginariów, będących często inspiracją do kultywowania konkretnych świętych w danym regionie.

Przedstawienia ikonograficzne będą omawiane w odniesieniu do związanych z nimi opowieści apokryficznych i biblijnych, a także do praktyk kultowych, które ilustrują lub/i ewokują. W ramach zajęć studenci zostaną też wprowadzeni w genezę i teologię ikony oraz elementy antropologii prawosławia.

Literatura:

Przydatne albumy i leksykony:

Dionizjusz z Furny, Hermeneia czyli objaśnienie sztuki sakralnej, Kraków 2003.

Janocha M. Ikony w Polsce, Warszawa 2010.

Majorowa N., Skokow G.,Ikony rosyjskie. Tematy. Arcydzieła. Warszawa 2016.

Onash K., Schnieper A., Ikony. Fakty i legendy, Warszawa 2002

Sulikowska A., Spór o dawne ikony na Rusi, Warszawa 2007

Smykowska E., Liturgia prawosławna. Mały słownik, Warszawa 2004

Smykowska E., Zwyczaje i obrzędy prawosławne. Mały słownik, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Studenci nauczą się rozpoznawać poszczególne sceny biblijne, najpopularniejszych świętych oraz symbolikę przedstawień popularnych w prawosławnej ikonografii. Będą też potrafili powiązać je z odnoszącymi się do nich opowieściami biblijnymi i apokryficznymi. Umiejętności te będą pomocne podczas badań terenowych prowadzonych wśród wyznawców prawosławia w różnych regionach kulturowych. Zajęcia podniosą też kompetencje merytoryczne studentów zainteresowanych prawosławiem jako pewną „formacją estetyczną” (Meyer 2006).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie sumarycznego wyniku z pięciu niezapowiedzianych pisemnych kolokwiów sprawdzających umiejętność rozpoznawania i opisania prezentowanych na zajęciach przedstawień i związanych z nimi opowieści biblijnych i apokryficznych. Dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze. W przypadku braku znajomości zadanej na zajęcia lektury prowadząca może zlecić dodatkowe zadanie np. przygotowanie konspektu z lektury albo prezentacji multimedialnej na zadany temat.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Lubańska
Prowadzący grup: Magdalena Lubańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.