Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do islamu. Prawo i zwyczaj

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LISPZ-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do islamu. Prawo i zwyczaj
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie IEiAK
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Wykład inspirowany antropologią prawa, ma charakter sprofilowanego wprowadzenia do wiedzy o islamie, jako religii prawa, które reguluje zarówno indywidualne życie codzienne swych wyznawców, jak i wyznacza zasady organizacji i cele polityczne dla całej wspólnoty wiernych. Zajęcia przybliżą słuchaczom zarówno podstawy klasycznej teorii prawa koranicznego, jak i jego praktyczną implementację inspirowaną współczesnym prawem stanowionym oraz zwyczajowym w szczególności na przykładzie krajów Rogu Afryki charakteryzujących się pluralizmem prawnym.

Pełny opis:

Tematy wykładów.

1. Źródła prawa muzułmańskiego. Główne zasady i szkoły prawa.

2. Prawo muzułmańskie a zwyczaj. Szariah i tariqa.

3. Wymiar sprawiedliwości.

4. Zasady dotyczące kultu. Praktyki religijne (ibadat).

5. Arkany wiary. Kalendarz i święta w islamie.

6. Prawo w relacjach między ludźmi (muamalat ammah).

7. Zasady dotyczące stroju i posiłków.

8. Stosunek do zwierząt.

9. Praktyki dnia codziennego. Zdrowie, sport, medycyna, rozrywka i sztuka.

10. Własność, finanse, bankowość.

11. Prawo rodzinne i zasady moralności.

12. Prawo karne. Zasady procedur.

13. Ochrona uchodźców i prawa człowieka w prawie muzułmańskim.

14. Prawo stanowione a prawo zwyczajowe w Afryce.

Literatura:

Adamek J., Finanse muzułmańskie, PWN 2016.

Bury J., Kasprzak J., Prawo karne islamu, Difin 2007.

Marranci G., The Anthropology of Islam, Berg 2008.

Mashood A. Baderin, International Human Rights and Islamic Law, Oxford 2003.

Muhammad Abdel Haleem i in (eds.)., Criminal Justice in Islam, Tauris 2003.

Witkowski S. W., Wprowadzenie do prawa muzułmańskiego, Scholar 2009.

Uzunoğlu N., The Islamic Law, based on Hanafi, Shafee, Maliki, Hanbeli, Istanbul 1997.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student posiada podstawowe wiadomości z wiedzy o islamie, w szczególności na temat zasad prawa muzułmańskiego i jego praktycznej implementacji w społecznościach muzułmańskich. Rozumie jakie zasady rządzą postępowaniem przeciętnego muzułmanina i do jakich praw odwołują się liderzy społeczności muzułmańskich.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach, egzamin w postaci testu zawierającego pytania otwarte i zamknięte.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Ząbek
Prowadzący grup: Maciej Ząbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Ząbek
Prowadzący grup: Maciej Ząbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.