Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka i nacjonalizm. Procesy narodotwórcze a przedmiot badań humanistów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LNAN Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Nauka i nacjonalizm. Procesy narodotwórcze a przedmiot badań humanistów
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: III rok studiów licencjackich
Moduł L1: Antropologia etniczności
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Proponowane zajęcia zwracają uwagę na związki nauk humanistycznych i przedmiotu ich zainteresowań z procesami narodotwórczymi.

Pełny opis:

Historia, dawne archeologiczne kultury, folklor i kultura ludowa, sztuka i architektura – to dziedziny zainteresowań różnych nauk humanistycznych, które stają się często ważnymi składnikami nacjonalistycznych dyskursów.

W trakcie zajęć, odwołując się do dawnych i współczesnych przykładów z różnych części świata, przyjrzymy się, w jaki sposób nauki humanistyczne (oraz to, czym się zajmują), bywają uwikłane w procesy narodotwórcze.

Wybrane tematy:

Rozumienie pojęcia nacjonalizm. Naród, procesy narodotwórcze i rola jaką pełnią w nich nauka i naukowcy. Początki etnologii a nacjonalizm (zainteresowania ludoznawcze jako element procesów narodotwórczych w Europie Środkowo-Wschodniej). Klasyczna historiografia i syntezy dziejów narodowych, mity starożytności narodów. Rola archeologii i odkryć archeologicznych w kształtowaniu tożsamości narodowej. Nacjonalizm a sztuka i architektura.

Literatura:

J. Burszta, Chłopskie źródła kultury, Warszawa 1985 (Romantyzm. Sprawy ludowości, narodu i kultury narodowej, s. 145-182).

M. Drozd-Piasecka, Społeczne funkcje sztuki ludowej. Sztuka ludowa w ideologii i świadomości szlachecko-inteligenckiej (od oświecenia po neoromantyzm), „Etnografia Polska”, t. XXVI, z. 2, 1982, s. 69-127 (Neoromantyczna idea narodu i stylu narodowego a sztuka ludowa, s. 98-127)

R. Halili, Naród i jego pieśni. Rzecz o oralności, piśmienności i epice ludowej wśród Albańczyków i Serbów, Warszawa 2012.

M. Kania, Prekolumbijski image Peru. Rola archeologii i dziedzictwa inkaskiego w kształtowaniu peruwiańskiej tożsamości narodowej, Kraków 2010.

M. Leśniakowska, Polska historia sztuki i nacjonalizm, [w:] Nacjonalizm w sztuce i historii sztuki 1789-1950, red. D. Konstantynow, R. Pasieczny, P. Paszkiewicz, Warszawa 1998, s. 33-59.

P. Majewski, (Re)konstrukcje narodu. Odwieczna Macedonia powstaje w XXI wieku, Gdańsk 2013.

H. Mamzer, Archeologia i dyskurs. Rozważania metaarcheologiczne, Poznań 2004 (3.1. Projekt badania przeszłości według archeologii kulturowo-historycznej, s. 132-145).

M. Papierzyńska-Turek, Kultura ludowa w ideologii ukraińskiego ruchu narodowego, [w:] Miasto i kultura ludowa w dziejach Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy, red. J. Wyrozumski, Kraków 1996, s. 131-150.

D. Piotrowska, Biskupin- ideologie – kultura, [w:] Archeologia – kultura – ideologie, red. B. Gediga, W. Piotrowski, Biskupin-Wrocław 2004, s. 91-151.

J. Ronikier, Mit i historia. Mitotwórcze funkcje podręczników szkolnych, Kraków 2002.

A. D. Smith, Nacjonalizm. Teoria, ideologia, historia, Warszawa 2007 (s. 11-35).

T. Stryjek, Jakiej przeszłości potrzebuje przyszłość? Interpretacje dziejów narodowych w historiografii i debacie publicznej na Ukrainie 1991-2004, Warszawa 2007 (2. Historiografia, pamięć i spory o przeszłość w społeczeństwach współczesnej Europy, s. 212-234).

F. Znaniecki, Współczesne narody, Warszawa 1990 (Kto inicjuje tworzenie się społeczeństw o kulturach narodowych?, Role społeczne historyków i etnografów, s. 42-46 i 53-60).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Lista obecności

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Lipiński
Prowadzący grup: Wojciech Lipiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.