Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rosja i narody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LRIN Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Rosja i narody
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: I rok studiów licencjackich
Moduł L1: Antropologia etniczności
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład przybliża współczesną Rosję z perspektywy jej zróżnicowania narodowościowego. Głównym przedmiotem refleksji będą różne przejawy politycznej i kulturalnej aktywności narodów zamieszkujących Rosję, w kontekście możliwości/ograniczeń wynikających z polityki państwa.

Pełny opis:

Rozwój terytorialny dawnej Rosji włączał w granice imperium dziesiątki grup etnicznych i narodów. Dziś, choć upadek ZSRR spowodował znaczne uszczuplenie terytorialne dawnego imperium, Federacja Rosyjska nadal pozostaje państwem wielonarodowym.

Wykład przybliża współczesną Rosję z perspektywy jej zróżnicowania narodowościowego. Głównym przedmiotem refleksji będą różne przejawy politycznej i kulturalnej aktywności narodów zamieszkujących Rosję, w kontekście możliwości/ograniczeń wynikających z polityki państwa. Najwięcej uwagi poświęcimy narodom syberyjskim, w miarę potrzeb i możliwości sięgając także po przykłady z innych obszarów Federacji Rosyjskiej.

Literatura:

A. Halemba, W co najlepiej wierzyć? Religia jako czynnik „odrodzenia narodowego” Ałtajczyków, [w:] Wielka Syberia małych narodów, red. E. Nowicka, Kraków 2000, s. 117-146.

W. Połeć, Współczesny szamanizm buriacki: między religią a tożsamością, [w:] 20 lat rzeczywistości poradzieckiej. Spojrzenie socjologiczne, red. M. Głowacka-Grajper, R. Wyszyński, Warszawa 2012, s. 273-295.

Ł. Smyrski, Ajdyn znaczy księżyc. Narody południowej Syberii, Warszawa 2008.

Ł. Smyrski, „Tradycja wynaleziona” w dyskursie etnicznym i postkolonialnym na Syberii, [w:] 20 lat rzeczywistości poradzieckiej. Spojrzenie socjologiczne, red. M. Głowacka-Grajper, R. Wyszyński, Warszawa 2012, s. 207-221.

P. Trzciński, Kolonializm czy pokojowe włączenie. Głosy w dyskusji w Republice Sacha (Jakucja), [w:] Wielka Syberia małych narodów, red. E. Nowicka, Kraków 2000, s. 167-184.

A. Wierzbicki, Rosja. Etniczność i polityka, Warszawa 2011.

W. Zajączkowski, W poszukiwaniu tożsamości społecznej. Inteligencja baszkirska, buriacka i tatarska wobec kwestii narodowej w Cesarstwie Rosyjskim i ZSRR, Lublin 2001.

W. Zajączkowski, Rosja i narody. Ósmy kontynent. Szkic dziejów Eurazji, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

Opisuje zróżnicowanie narodowościowe Rosji

Wymienia najważniejsze etapy kształtowania się polityki narodowościowej

Wyjaśnia jej wpływ na status i stan zachowania odrębności wybranych narodów Rosji

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: egzamin pisemny

Dodatkowe wymagania: lista obecności

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Lipiński
Prowadzący grup: Wojciech Lipiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.