Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ukraina - dylematy tożsamości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LUDT Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Ukraina - dylematy tożsamości
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: I rok studiów licencjackich
Moduł L1: Antropologia etniczności
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Ukraina zmaga się z trudami niepodległości. Poszukuje swojego miejsca w świecie, podczas gdy niejednorodne wewnętrznie społeczeństwo ukraińskie wciąż na różne sposoby identyfikuje się ze swoim państwem. Na naszych oczach rozgrywa się proces konstruowania narodu. Jak przebiega? Jakie towarzyszą mu dyskusje? Jakie czynniki wpływają na przemiany tożsamości społeczeństwa ukraińskiego? Te i inne problemy, z jakimi boryka się Ukraina i jej społeczeństwo, spróbujemy poddać refleksji w trakcie proponowanego konwersatorium.

Pełny opis:

Ukraina zmaga się z trudami niepodległości. Poszukuje swojego miejsca w świecie, podczas gdy niejednorodne wewnętrznie społeczeństwo ukraińskie wciąż na różne sposoby identyfikuje się ze swoim państwem. Na naszych oczach rozgrywa się proces konstruowania narodu. Jak przebiega? Jakie towarzyszą mu dyskusje? Jakie czynniki wpływają na przemiany tożsamości społeczeństwa ukraińskiego? Te i inne problemy, z jakimi boryka się Ukraina i jej społeczeństwo, spróbujemy poddać refleksji w trakcie proponowanego konwersatorium.

Wybrane tematy:

Jedna czy wiele Ukrain, czyli stara dyskusja w nowej sytuacji politycznej. Ukraina wobec Rosji. W poszukiwaniu ukraińskiego kościoła narodowego. Sytuacja językowa na Ukrainie. Konstruowanie historii narodowej i mity starożytności.

Literatura:

Wybrane fragmenty książek:

O. Hnatiuk, Pożegnanie z imperium. Ukraińskie dyskusje o tożsamości, Lublin 2003.

J. Hrycak, Nowa Ukraina. Nowe interpretacje, Wrocław 2009.

Ł. Masenko, Język i społeczeństwo. Wymiar postkolonialny, Gdańsk 2008.

T. Olszański, Trud niepodległości. Ukraina na przełomie tysiącleci, Kraków 2003.

Pawluczuk W., Ukraina. Polityka i mistyka, Kraków 1998.

M. Papieżyńska-Turek, Od tożsamości do niepodległości. Studia i szkice z dziejów kształtowania się ukraińskiej świadomości narodowej, Toruń.

M. Riabczuk, Od Małorosji do Ukrainy, Kraków 2002.

M. Riabczuk, Dwie Ukrainy, Wrocław 2004.

T. Stryjek, Jakiej przeszłości potrzebuje przyszłość? Interpretacja dziejów narodowych w historiografii i debacie publicznej na Ukrainie 1991-2004, Warszawa 2007.

T. Stryjek, Ukraina przed końcem Historii. Szkice o polityce państw wobec pamięci, Warszawa 2014.

A. Szeptycki, Ukraina wobec Rosji. Studium zależności, Warszawa 2013.

Ukraina. Przewodnik Krytyki Politycznej, Gdańsk-Warszawa 2009.

A. Wilson, Ukraińcy, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

Wymienia problemy i zjawiska charakterystyczne dla procesu przemian tożsamości na Ukrainie

Opisuje je w kontekście historycznej i politycznej specyfiki Ukrainy

Interpretuje te zjawiska, posługując się pojęciami i teoriami z zakresu antropologii nacjonalizmu i etniczności

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Forma zaliczenia: esej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.