Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pochodzenie człowieka i kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-MPCK Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Pochodzenie człowieka i kultury
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: I rok studiów magisterskich
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
nieobowiązkowe
uzupełniające

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przedstawienie i omówienie najważniejszych terminów, teorii, odkryć i kierunków badań nad pochodzeniem człowieka i kultury.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia przeznaczone dla studentów kierunków humanistycznych, którzy chcą poszerzyć wiedzę o elementy wykraczające poza dziedziny typowo humanistyczne. Uczestnicy zajęć zapoznają się z podstawowymi terminami i pojęciami używanymi w paleoantropologii i archeologii, poznają także kluczowe wydarzenia/etapy związane z ewolucją homo.

Pełny opis:

Zajęcia te mają na celu poszerzenie wiedzy studentów kierunków humanistycznych i zapoznanie ich z najważniejszymi koncepcjami i pojęciami stosowanymi w paleoantropologii i archeologii. Podczas zajęć studenci dowiedzą się o najważniejszych odkryciach archeologicznych odsłaniających tajemnice związane z ewolucją homo. Zapoznają się także z wynikami badań paleoantropologicznych, oraz usłyszą o najważniejszych współczesnych kierunkach i problemach związanych z badaniami nad genezą homo i jego zdolności kognitywnych. Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny - przekazywana wiedza sytuuje się na pograniczu archeologii, antropologii fizycznej i kulturowej, a także biologii i geologii.

Wykaz zagadnień:

I. Omówienie podstawowych terminów z zakresu geologii, paleoantropologii i archeologii:

- pojęcie ewolucji, selekcji i doboru naturalnego, definicja gatunku

- tektonika, dryf kontynentów, zmiany klimatyczne i ich wpływ na kształtowanie się środowiska

- podstawowe metody datowania, paleolit, zbieractwo, łowiectwo

II. Australopiteki

III. Pierwszy (?) homo: Homo habilis, kultura olduwajska, pojęcie narzędzia: typu, rodzaje, podstawowe nazewnictwo i techniki wytwarzania

IV. Kultura aszelska i homo erectus

V. Pożegnanie z Afryką - migracje i zasiedlenie starego świata

VI. Homo heidelbergensis, zasiedlanie Europy

VII. Neardentalczyk

VIII. Homo sapiens

IX. Rewolucja górnego paleolitu - przewrót kognitywny

X. Kultura oryniacka

XI. Kultura grawecka

XII. Kultura solutrejska i magdaleńska

XIII. Schyłek paleolitu/mezolit

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć posiądą podstawową wiedzę z zakresu antropogenezy, a także uzupełnią wiedzę o człowieku o elementy wykraczające poza dyscypliny typowo humanistyczne. Będą w stanie wymienić i omówić najważniejsze etapy ewolucji homo.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium składające się z 3 pytań otwartych dotyczących literatury przedmiotu i materiałów z zajęć. Każde pytanie punktowane jest od 0 do 5 pkt. Ocenia końcowa to rezultat zdobytych punktów. Punktacja:

0-7 - ocena niedostateczna

8-9 - dst

10-12 -db

13-15 - bdb

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Wierciński
Prowadzący grup: Hubert Wierciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.