Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne metody prowadzenia badań terenowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-MWMBT Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Współczesne metody prowadzenia badań terenowych
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: I rok studiów magisterskich
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Skrócony opis:

Obowiązkowy przedmiot uzupełniający dla studentów I roku studiów II stopnia, którzy nie studiowali wcześniej etnologii i antropologii kulturowej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest nabycie przez studentów samoświadomości badawczej w etnografii i antropologii kulturowej. W ramach konwersatorium będziemy omawiali metody i sposoby budowania wiedzy antropologicznej oraz sposoby jej artykułowania; będziemy też starali się pokazać strategie budowania jawnej i niejawnej obecności antropologa w tekście, a także odsłaniać konteksty tworzonej przez niego wiedzy - jej historyczne, kulturowe i biograficzne uwikłania.

Literatura:

V. Amit (red.), Constructing the Field, London: Routledge, 2000.

M. Angrosino, Badania etnograficzne i obserwacyjne, Warszawa: PWN.

Badania jakościowe. Podejścia i teorie. t.1,2, red. D. Jemielniak, Warszawa : PWN.

P. Cichocki, Sieć przyjaciół. Serwis społecznościowy oczami etnografa, Warszawa, 2012

J. Clifford, Kłopoty z kulturą, Warszawa: Wyd. KR 2000.

J. Clifford, Notes on Field Notes, w: red. R. Sanjek, Fieldnotes. The Makings of Anthropology, London 1990.

G.A. Fine, Dziesięć kłamstw etnografii – dylematy etyczne w terenie, [w:] Etyczne problemy badań antropologicznych, red. K. Kaniowska, N. Modnicka, Łódź 2010.

K. Hastrup, Droga do antropologii. Między doświadczeniem a teorią, tłum. Ewa Klekot, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008.

O. Löfgren, The Black Box of Everyday Life. Entanglements of Stuff, Affects, and Activities, w: Cultural Analysis. What’s in a Discipline?, 2014, tom 13, s. 77-98.

M. Hammersley, P. Atkinson, Metody badań terenowych, Poznań 2005.

M. Krajewski (red.) , Niewidzialne miasto, Warszawa 2012.

K. Kaźmierska, Wywiad narracyjny – technika i pojęcia analityczne. w: Biografia a tożsamość. Narodowa, Łódź, 1997.

S. Pink, Uruchamiając etnografię wizualną. Wytwarzanie szlaków, miejsc i obrazów, w; Badania wizualne w działaniu M. Frąckowiak i M. Olechnicki, Warszawa 2011.

Rakowski T. (red). Etnografia / animacja / sztuka. Warszawa: NCK, 2013.

G. Rose , Interpretacja materiałów wizualnych. Warszawa: PWN.

Efekty uczenia się:

Studenci poznają narzędzia badawcze stosowane we współczesnej antropologii. Zapoznaje się także ze specyfiką prowadzenia badań terenowych. Potrafi dokonać analizy dostępnych narzędzi badawczych i możliwości ich zastosowania w pracy antropologa.

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach, aktywność, przygotowanie do zajęć, przygotowanie i zrealizowanie wszystkich ćwiczeń z zakresu metod i narzędzi badań etnograficznych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Cichocki, Tomasz Rakowski
Prowadzący grup: Piotr Cichocki, Tomasz Rakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Cichocki, Iwona Kaliszewska, Tomasz Rakowski
Prowadzący grup: Piotr Cichocki, Iwona Kaliszewska, Tomasz Rakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.