Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie. Polityka, media, nowe ruchy społeczne (semestr 1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-SMAS1 Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie. Polityka, media, nowe ruchy społeczne (semestr 1)
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: I rok studiów magisterskich
Seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Seminarium przygotowuje studenta do napisania pracy magisterskiej towarzysząc mu w kolejnych etapach procesu badawczego i konstruowania własnego tekstu.

Pełny opis:

W czasie zajęć pierwszego semestru studenci prezentują swoje doświadczenia badawcze z projektów laboratoryjnych i licencjackich, wprowadzając w ten sposób magistrantów z innych kierunków studiów w specyfikę prowadzenia etnograficznych badań terenowych. W tym czasie przedstawiają też wstępny projekt badań do pracy magisterskiej. Kolejna tura referatów przynosi opisy grup badanych przez magistrantów.

Literatura:

Lektury dotyczące prowadzenia etnograficznych badań terenowych (wybór)

Szersza refleksja nad badaniami terenowymi (fieldwork):

1. Amit V., Introduction: Constructing the Field, In Constructing the field. Ethnographic Fieldwork in the Contemporary World, ed. W. Amit, London, N.Y. 2000, p. 1-18.

2. Clliford J., Praktyki przestrzenne: badania terenowe, podróże i praktyki dyscyplinujące, w: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, red. E. Nowicka, M. Kempny, Warszawa: PWN 2004, s. 139-179.

3. Etyczne problemy badań antropologicznych, red. K. Kaniowska, N. Modnicka, Wrocław-Łódź 2010.

4. Gupta A., Ferguson J., Poza „kulturę”: przestrzeń, tożsamość i polityka różnicy, w: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, red. E. Nowicka, M. Kempny, Warszawa: PWN 2004, s. 267-283.

5. Hastrup K., Droga do antropologii. Między doświadczeniem a teorią, Kraków: WUJ 2008. Szczególnie rozdział 3: Podstawy empiryczne, s. 59-74.

6. Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, red. T. Buliński, M. Kairski, Poznań: Wydawnictwo naukowe 2011. Szczególnie tekst Natalii Bloch, Teren a władza, czyli kto tu rządzi? Moje doświadczenia z badania uchodźców tybetańskich, s. 209-236.

7. Wybór z klasyków: EthnographicFieldwork. An Anthropological Reader, eds. A. C. G. M. Roben, J. A. Sluka, Malden USA, Oxford UK, Victoria Australia: Blackwell Publishing 2007.

Podręczniki dotyczące techniki badań:

1. Angrosino M., Badania etnograficzne i obserwacyjne, Warszawa: PWN, Seria Metodologia, 2010.

2. Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 2000.

3. Kozinets R. V., Netnografia. Badania etnograficzne online, Warszawa: PWN, Seria Metodologia, 2012.

4. Kvale S., Prowadzenie wywiadów, Warszawa: PWN, Seria Metodologia, 2010.

Efekty uczenia się:

Po pierwszym semestrze seminarium magisterskiego student umie dostrzec metodologiczne problemy związane z wytyczeniem terenu badań oraz jest w stanie podjąć dyskusję na temat epistemologiczno-etycznej sytuacji badacza terenowego. Magistrant potrafi napisać krótką pracę akademicką o odpowiedniej strukturze i z prawidłowym zapisem bibliograficznym.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest obecność na zajęciach oraz przygotowanie pracy semestralnej.

Semestr zalicza wygłoszenie dwóch referatów oraz przygotowanie pięciostronicowej pracy „Konstruowanie projektowanej sytuacji badawczej – opis grupy badanej”. Praca powinna dostarczać jak najbardziej obszernych informacji o grupie, pozyskanych z literatury lub innych źródeł przywoływanych w odsyłaczach i opisanych w bibliografii, sporządzonej zgodnie z zasadami „Przypisologii” (umieszczonej na stronie internetowej IEiAK UW). Magistranci powinni pokazać w pracy zaliczeniowej stan badań dotyczących wybranej grupy badanej. Ocenę zaliczającą semestr zimowy I r. student powinien uzyskać najpóźniej w sesji poprawkowej semestru zimowego (marcowej).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Malewska-Szałygin
Prowadzący grup: Anna Malewska-Szałygin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Uwagi:

zajęcia rozpoczną się 22 października, godz. 11:45

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.