Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie. Antropologia mobilności (semestr 1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-SMKB1 Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie. Antropologia mobilności (semestr 1)
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: I rok studiów magisterskich
Seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Pierwszy semestr I roku seminarium magisterskiego. Opracowanie projektu badań terenowych, napisanie projektu badawczego.

Pełny opis:

Studenci prezentują swoje projekty badawcze (proponowane w procedurze egzaminu wstępnego na studia magisterskie). Cała grupa seminaryjna omawia wspólnie z prowadzącym lektury dotyczące współczesnych problemów związanych z konstruowaniem „terenu” oraz dylematami epistemologicznymi i etycznymi badań terenowych.

Literatura:

związana z tematem pracy

Efekty uczenia się:

Student

- zna zasady prowadzenia badań terenowych

- wie, jak zastosować je w odniesieniu do własnego projektu

- zna zasady pisania projektów pracy i umie je zastosować

- posiada umiejętność uczestnictwa w dyskusji nad projektami badawczymi

Metody i kryteria oceniania:

Uaktualniony projekt badawczy oceniany pod kątem jego ogólnej klarowności oraz kryterów szczegółowych:

- wyraźne określenie celu pracy

- jasne sformułowanie pytań badawczych

- określenie terenu badań oraz grupy badanej

- bibliografia

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.