Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do antropologii symbolicznej (kurs internetowy)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-WAS-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do antropologii symbolicznej (kurs internetowy)
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie IEiAK
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie przez Internet (platforma edukacyjna)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Przedmiotem kursu jest analiza wybranych zagadnień z obszaru antropologii kulturowej dotyczących kwestii takich jak: myślenie mityczne, mit i rytuał, szamanizm i funkcje ekstazy, teoria magii, obrzędy doroczne.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi formami życia religijnego społeczności tradycyjnych widzianymi w perspektywie antropologicznej.

Pełny opis:

Zajęcia realizowane są w ramach IBIZA (Interdyscyplinarna Baza Internetowych Zajęć Akademickich) na platformie edukacyjnej dostępnej pod adresem:

http://kampus.uw.edu.pl

Warunki zaliczenia - Zaliczenie pisemne (test) w sali na koniec kursu; po każdym zakończonym temacie krótki test w Internecie oraz zadanie lub dyskusja.

Uczestnicy kursu otrzymują co tydzień do przeczytania jeden lub dwa przystępne teksty (w sumie nie więcej niż 20 stron), często autorstwa prowadzącego zajęcia; ich znajomość i zrozumienie będą sprawdzane w cotygodniowych testach oraz w swobodnych dyskusjach (z reguły nieobowiązkowych). Teksty te dają ogólną charakterystykę tych elementów kultury w różnych społecznościach tradycyjnych (w tym w polskiej kulturze ludowej), które mają charakter symboliczny, rytualny, są wyrazem myślenia mityczno-magicznego. Rozpoczynamy od ogólnego pytania: o czym mówią mity początku – a mówią przecież o zasadniczych przejściach i zmianach ludzkiej kondycji. Wnikliwiej zostanie przedstawiona kluczowa postać trikstera (mity indiańskie), dziś często przenoszona do kultury popularnej. Kolejna kwestia to mityczno-magiczne ujmowanie czasu i przestrzeni, jakie ujawnia się w wierzeniach i działaniach obrzędowych (na materiale z badań etnograficznych autora w krajach Azji Centralnej, ale też z polskiej kultury ludowej). Kwestie rytuałów będą kontynuowane przy omawianiu symboliki praktyk świątecznych oraz tzw. obrzędów przejścia. Sporo uwagi poświęcimy tym szczególnym obrzędom, które mają charakter transgresywny (karnawały, obrzędowe naruszenia, rozpasanie), szukając ich sensów symbolicznych i społecznych. Związek z problematyką transgresji ma też szamanizm, omawiany w oparciu o badania autora na Syberii. Zajmiemy się też zagadnieniem tabu i zakazu magiczno-religijnego jako zjawiskiem związanym z podziałem rzeczywistości na sacrum i profanum.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu studenci:

- mają podstawową wiedzę na temat struktury myśli mitycznej, związków mitów z symboliką świąt;

- potrafią odnieść współczesne zjawiska kulturowe do tradycyjnych wierzeń

Metody i kryteria oceniania:

Po każdym temacie - test lub punktowana dyskusja, dodatkowe punkty za aktywność. Zaliczenie pisemne (test) w sali na koniec kursu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Wasilewski
Prowadzący grup: Jerzy Wasilewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Wasilewski
Prowadzący grup: Jerzy Wasilewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.