Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rodzina żydowska XVIII-XX w. Tradycja i zmiana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-JS-KON20-RZ Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Rodzina żydowska XVIII-XX w. Tradycja i zmiana
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty dla I roku Studiów Żydowskich, II stopień
Przedmioty dla II roku Studiów Żydowskich, II stopień
Przedmioty fakultatywne, Studia Żydowskie (I stopień)
Przedmioty uzupełniające, Studia Żydowskie, II stopień
Przedmioty w ramach Studiów Żydowskich (I stopień)
Przedmioty w ramach Studiów Żydowskich, II stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Niezbędna jest znajomość języka angielskiego oraz podstawowa wiedza dot. judaizmu (prawa i obyczajowości).

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą rodzinie żydowskiej w XVIII-XX wieku w perspektywie historycznej. Ich celem jest opanowanie podstawowych metod badania struktur rodzinnych w perspektywie historycznej. Zajęcia nie będą skoncentrowane na analizie statystycznej! Zajęcia będą prowadzone w systemie hybrydowym: częściowo na platformie Kampus, częściowo w formie cotygodniowych spotkań i dyskusji.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone będą rodzinie żydowskiej od końca XVIII do połowy XX wieku. Ich celem jest opanowanie podstawowych metod badań nad rodziną żydowską w perspektywie historycznej. Będziemy zajmowali się takimi zagadnieniami jak: wielkość i struktura rodziny, procesy społeczne jakie stały się jej udziałem, ruchem naturalnym, relacjami w rodzinie i w sensie ogólnym zmianą jaka dotknęła najmniejszą komórkę społeczną od XVIII do XX wieku. W trakcie zajęć omówiony zostanie także podstawowy korpus źródeł historycznych, metody ich krytyki i analizy. Część źródeł będzie analizowana w wersji rękopiśmiennej w języku polskim.

Literatura:

• Freezy ChaeRan, Jewish Marriage and Divorce in Imperial Russia, New England – Hanover 2002.

• Everyday Jewish Life in Imperial Russia, ed. by Freezy and Harris, Waltham 2013.

• Markowski Artur, Rodzina i gospodarstwo domowe Żydów suwalskich w pierwszej połowie XIX wieku, Warszawa 2008.

• Stampfer Shaul, Families, Rabbies and Education, Essays on Traditional Jewish Society in Eastern Europe, Liverpool 2010.

• Goldberg Jakub, Żydzi w społeczeństwie, gospodarce i kulturze Rzeczypospolitej szlacheckiej, Kraków 2012.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniane będę poszczególne zadania oraz aktywność w czasie dyskusji. Dopuszczona jest jedna nieobecność, wszystkie pozostałe należy zaliczyć w sposób ustalony z prowadzącym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Markowski, Anna Michałowska-Mycielska
Prowadzący grup: Artur Markowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.