Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zabytki żydowskie w wybranym regionie – praktyki terenowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-JS-ZZWR-PT Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Zabytki żydowskie w wybranym regionie – praktyki terenowe
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty dla I roku Studiów Żydowskich, II stopień
Przedmioty dla II roku Studiów Żydowskich, II stopień
Przedmioty fakultatywne, Studia Żydowskie (I stopień)
Przedmioty uzupełniające, Studia Żydowskie, II stopień
Przedmioty w ramach Studiów Żydowskich (I stopień)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
uzupełniające

Skrócony opis:

Zajęcia mają formę praktyk terenowych (objazdu naukowego), w czasie którego studenci poznają historię lokalnych społeczności żydowskich, zachowane zabytki żydowskie oraz miejsca upamiętniające obecność Żydów.

Pełny opis:

Zajęcia mają formę praktyk terenowych (objazdu naukowego) w wybranym regionie. W czasie zajęć studenci poznają dzieje lokalnych społeczności żydowskich i stan zachowanie zabytków żydowskich (synagogi, cmentarze, mykwy, budynki użyteczności publicznej). Przedmiotem zainteresowania jest także Zagłada Żydów i miejsca upamiętniające martyrologię ludności żydowskiej. Odwiedzane są także lokalne ekspozycje muzealne o tematyce żydowskiej.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć student:

- posiada pogłębioną wiedzę na temat dziejów ludności żydowskiej i stanu zachowania dziedzictwa żydowskiego w danym regionie

- potrafi analizować cechy stylowe i symboliczne zabytków żydowskich w danym regionie

- jest wyczulony na potrzeby ochrony dziedzictwa żydowskiego i promowania wielokulturowości historii lokalnej

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest czynny udział w zajęciach oraz przygotowanie referatu dotyczącego dziejów Żydów i zabytków żydowskich w danej miejscowości.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.