Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne. Paleografia łacińska z elementami edytorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L2F-PŁZEE Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne. Paleografia łacińska z elementami edytorstwa
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Zajęcia fakultatywne, studia I stopnia, licencjat (program od 2012)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:
Pełny opis:

Paleografia łacińska z elementami edytorstwa – średniowiecze-nowożytność / Paleography with elements of historical documents’ editing (Middle Ages-Early Modern)

Ćwiczenia poświęcone są kształceniu i doskonaleniu umiejętności z zakresu paleografii, krytyki tekstu i źródłoznawstwa, umożliwiających zarówno poprawne odczytanie łacińskich i polskich tekstów źródłowych z rękopisu, jak również ich właściwe edytowanie. Wspólne czytanie rękopisów połączone będzie z omówieniem podstawowych zagadnień ewolucji pisma łacińskiego w polskim kręgu kulturowym od XIV do XVIII w., a także głównych zagadnień historyczno-językowych.

Zob. "zakres tematów" w szczegółowym sylabusie grupy zajęciowej w danym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Umiejętność samodzielnego, poprawnego odczytania i edytowania rękopiśmiennego tekstu źródłowego.

Metody i kryteria oceniania:

Na końcową ocenę zasadniczy wpływ ma wykazywanie się przez uczestnika twórczą aktywnością podczas zajęć; przyswojeniem i przemyśleniem istotnych treści literatury przedmiotu a zarazem umiejętnością zastosowania jej warstwy teoretycznej (pojęciowej) i metodologicznej w samodzielnej analizie zagadnień paleograficznych i edytorskich.

Zajęcia zaliczane są na ocenę na podstawie w/w kryteriów. W przypadku nikłej aktywności uczestnika prowadzący przed wystawieniem ocen sprawdzi wiedzę i stopień przyswojenia materiału w formie indywidualnej rozmowy obejmującej cały program zajęć.

Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność w semestrze, następna pociąga za sobą konieczność zaliczenia obydwu na dyżurze. Trzy nieobecności bez uzasadnionych i udokumentowanych powodów zdrowotnych bądź losowych dyskwalifikują uczestnika.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Janicki
Prowadzący grup: Marek Janicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.