Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Polski XIX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L2H19PL Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia Polski XIX w.
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty dla III roku studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter monograficzny, a ich celem jest zapoznanie studentów z warsztatem historyka badającego dzieje Polski XIX wieku. Tematyka ćwiczeń obejmuje szereg węzłowych problemów tamtej epoki. Prowadzący poszczególne grupy wybierają tematy zgodnie ze swoimi kompetencjami i zainteresowaniami.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter monograficzny, a ich celem jest zapoznanie studentów z warsztatem historyka badającego dzieje Polski XIX wieku. Tematyka ćwiczeń obejmuje szereg węzłowych problemów tamtej epoki. Podstawą pracy na zajęciach jest analiza różnorodnych materiałów źródłowych – od dokumentacji urzędowej po literaturę piękną. Problematyka zajęć z reguły nawiązuje do innych nauk humanistycznych i społecznych. Prowadzący poszczególne grupy ćwiczeniowe wybierają tematy zgodnie ze swoimi kompetencjami i zainteresowaniami. Wykazy tematów znajdują się w sylabusach dla poszczególnych grup (strona internetowa IH UW).

Literatura:

Literatura przedmiotu, odmienna dla każdej z grup ćwiczeniowych, podana jest w indywidualnych sylabusach.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć studenci dysponują pogłębioną wiedzą o epoce, sprawniej analizują materiał źródłowy, wyrabiają sobie krytyczny stosunek do czytanych tekstów, potrafią lepiej dyskutować

Metody i kryteria oceniania:

Prowadzący ćwiczenia dokonują każdorazowej oceny stopnia przygotowania studenta do poszczególnych zajęć

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.