Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia powszechna XIX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L2H19PW Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia powszechna XIX w.
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty dla III roku studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Ćwiczenia maja charakter monograficzny i mają zapoznawać uczestników z warsztatem badacza dziejów powszechnych XIX wieku. Studenci doskonalą umiejętność analizy źródeł, uczą się interpretacji faktów historycznych, pogłębiają swoją wiedzę o epoce.

Pełny opis:

Uczestnicy zajęć zapoznają się z warsztatem badacza dziejów powszechnych XIX wieku. Tematyka ćwiczeń to wybrane problemy historii krajów europejskich i pozaeuropejskich. Prowadzący poszczególne grupy wybierają tematy zgodnie ze swymi kompetencjami i zainteresowaniami. Podstawą pracy na ćwiczeniach jest analiza różnorodnych źródeł, w tym zwłaszcza materiałów w języku oryginału.

Ćwiczenia rozwijają zdolność krytycznego myślenia. Służy temu doskonalenie umiejętności analizy źródeł, podejmowanie krytyki tekstów naukowych, a także wspólne dyskutowanie omawianych zagadnień.

Wykazy tematów znajdują się w sylabusach dla poszczególnych grup ćwiczeniowych (strona internetowa IH UW).

Warunki zaliczenia zajęć: obecność i aktywny udział, świadczący o właściwym przygotowaniu. Szczegółowe zasady zaliczania i podstawowe wymogi wobec uczestników zamieszczone są w sylabusach dla poszczególnych grup (strona internetowa IH UW).

Literatura:

Literatura przedmiotu, odmienna dla poszczególnych grup ćwiczeniowych, podana jest w indywidualnych sylabusach (strona internetowa IH UW)

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć studenci dysponują pogłębioną wiedzą o epoce, sprawniej analizują materiał źródłowy, wyrabiają sobie krytyczny stosunek do czytanych tekstów, potrafią lepiej dyskutować

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Karpińska
Prowadzący grup: Jarosław Czubaty, Tomasz Kizwalter, Artur Markowski, Marek Pawełczak, Grażyna Szelągowska, Piotr Szlanta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.