Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy metodologii historii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L2METW Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy metodologii historii
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty dla II roku studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest analiza wybranych koncepcji metodologicznych i teorii badań historycznych oraz ich recepcji w praktyce badawczej.

Pełny opis:

Zob. szczegołowy sylabus grupy zajęciowej w danym cyklu dydaktycznym.

Literatura:

Literatura podawana jest przez prowadzącego zajęcia i zapisana w sylabusie w danym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma pogłębioną wiedzę z zakresu historii historiografii i metodologii historii.

Rozumie relacje między teorią a praktyką badawczą.

Rozumie pozycję nauk historycznych w obrębie humanistyki i nauk społecznych i ich interdyscyplinarne powiąznia.

Definiuje prawidłowo cechy wybranych kierunków współczesnych badań historycznych

Umiejętności

Analizuje, interpretuje i wykorzystuje dla potrzeb własnych badań teksty metodologiczne i teoretyczne koncepcje.

Posługuje się teoriami i paradygmatami badawczymi dla opracowania zagadnień i projektów z wybranej dziedziny historii

Stosuje terminologię metodologiczną w pracy badawczej.

Samodzielnie zdobywa i pogłębia wiedzę teoretyczną oraz doskonali umiejętności jej wykorzystania w praktyce badawczej.

Kompetencje społeczne

Wykazuje samodzielność i niezależność myśli

Szanuje prawo innych do odmiennej opinii

Rozumie potrzebę dalszego rozwoju intelektualnego zarówno w ramach dyscyplin historycznych, jak i ogólnohumanistycznych.

Uznaje i szanuje odmienne od własnych teorie i poglądy oraz prowadzi polemikę z nimi w sposób etyczny i kulturalny

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania ustalane są indywidualnie przez prowadzącego zajęcia i zapisane w sylabusie w danym cyklu dydaktycznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dobrochna Kałwa
Prowadzący grup: Dobrochna Kałwa, Aneta Pieniądz, Paweł Żmudzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.