Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Objazd naukowy (I rok)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L2OB1 Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Objazd naukowy (I rok)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty dla I roku studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z praktycznymi metodami wykorzystywania obiektów zabytkowych do rekonstrukcji przeszłości oraz kształcenie umiejętności analizy informacji zebranych w terenie

Pozwalają one na wnioskowanie o przemianach społecznych na podstawie śladów materialnych czy wpływie warunków naturalnych na procesy urbanizacyjne i demograficzne. Objazd naukowy to zajęcia terenowe odbywane w różnych regionach Polski. Na I roku objazd trwa trzy dni. W ciągu dnia odwiedzają kilka miejscowości.

Metoda dydaktyczna:

Podczas kilkugodzinnych zajęć wykorzystuje się różne metody dydaktyczne: wykład, pracę w grupach, dyskusję, wspólną analizę obiektu.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student:

1. Posiada podstawową wiedzę o stylach w architekturze, sztuce zdobniczej i użytkowej.

2. Zna podstawową terminologię w zakresie historii sztuki w odniesieniu do obiektów zabytkowych.

3. Posiada podstawową wiedzę na temat historycznego rozwoju form różnego typu obiektów zabytkowych: budowli sakralnych, architektury obronnej, architektury pałacowej i dworskiej, architektury miejskiej.

4. Posiada podstawową wiedzę na temat wpływu procesów gospodarczych, społecznych i politycznych na kształt przestrzenny zespołów zabytkowych.

Umiejętności

Student:

1. Rozpoznaje historyczne style w architekturze, sztuce zdobniczej i użytkowej.

2. Posiada podstawową umiejętność datowania obiektów i zespołów zabytkowych.

3. Dokonuje całościowego opisu obiektu zabytkowego z uwzględnieniem charakterystyki ogólnej i omówienia detali.

4. Omawia obiekt zabytkowy z uwzględnieniem kontekstu geograficznego, gospodarczego, kulturowego i społecznego.

Kompetencje społeczne

Student:

1. Docenia wagę materialnych świadectw przeszłości we współczesnym środowisku geograficznym.

2. Rozumie wagę zachowania świadectw przeszłości we współczesnej przestrzeni publicznej.

3. Posiada umiejętność postrzegania otaczającej przestrzeni, jako zapisu przeszłości.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Objazd więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Żmudzki
Prowadzący grup: Jan Błachnio, Marian Dygo, Agnieszka Goluch, Magdalena Jakubowska, Marek Janicki, Marta Jaworska-Oknińska, Małgorzata Karpińska, Dariusz Kołodziejczyk, Jacek Kordel, Urszula Kosińska, Aleksandra Kuligowska, Karolina Mętrak, Wojciech Milej, Igor Niewiadomski, Aneta Pieniądz, Jerzy Pysiak, Marek Węcowski, Piotr Węcowski, Paweł Żmudzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Objazd - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.