Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Człowiek, rodzina, społeczność (Specjalizacja nauczycielska, studia I stopnia, program od 2017, historia/WOS)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L2SN17-CRS-WOS Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Człowiek, rodzina, społeczność (Specjalizacja nauczycielska, studia I stopnia, program od 2017, historia/WOS)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Specjalizacja nauczycielska, studia I stopnia, Historia/WOS (program od 2017)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien przejawiać zainteresowanie współczesną socjologią, psychologią oraz wykazywać ciekawość otaczającej go rzeczywistości. Powinien zdobyć się na odwagę analizowania własnych uczuć

Skrócony opis:

Omawiane są zagadnienia dające szersze tło dla szkolnych wiadomości o:

- społecznej naturze człowieka;

- rodzinie jako grupie społecznej, etosie małżeństwa i rodziny;

- lokalnych i regionalnych społecznościach.

Oparciem dla dyskusji jest lektura najnowszej literatury przedmiotu. Poruszane są kontrowersyjne tematy, które nie mogły znaleźć się w oficjalnych szkolnych programach.

Pełny opis:

Przedmiot poświęcony jest problematyce wynikającej z zapisu podstawy programowej w zakresie przedmiotu wiedza o społeczeństwie.

Omawiane będą wybrane zagadnienia oscylujące wokół:

1) Społecznej natury człowieka: zasady komunikowania się; autoprezentacji; cech grup społecznych; sytuacji wymagających podjęcia decyzji.

2) Rodziny jako grupy społecznej; roli rodziców i osób starszych w rodzinie.

3) Wpływu rodziny na dzieci.

4) Funkcjonowania gospodarstwa domowego.

5) Identyfikacji jednostki ze społecznością lokalną i regionalną.

Celem przedmiotu nie jest odwzorowanie treści szkolnego nauczania w wersji rozszerzonej w stosunku do programu szkoły podstawowej lub stworzenie analogicznych wiadomości na kształt kursu maturalnego.

Celem zajęć jest omówienie wybranych kwestii, tworzących szersze tło na szkolnych wiadomości, zawartych w rozporządzeniu ministra edukacja narodowej z 14 II 2017 oraz w kolejnych resortowych rozporządzeniach.

Bazą do dyskusji jest lektura najnowszych opracowań naukowych i popularnonaukowych dotyczących aktualnych i newralgicznych zagadnień społecznych, które są niekiedy zbyt kontrowersyjne, zważywszy na poprawność szkolnej edukacji obywatelskiej.

Literatura:

I. Książki:

Baniak Józej, Małżeństwo i rodzina w wyobrażeniach i ocenach młodzieży licealnej i akademickiej. Między konformizmem a kontestacją. Studium socjologiczne, Poznań 2016.

Glass Lillian, Toksyczni ludzie : 10 sposobów postępowania z ludźmi, którzy uprzykrzają ci życie, Poznań 2016.

Człowiek wobec rzeczywistości społecznej XXI wieku. Human facing social reality of the 21th century, red. Karpuszenko Elena, Marzec Arkadiusz, Częstochowa 2016.

Panasiuk Andrzej, Człowiek w świecie własności, Warszawa 2015.

Męski świat : związki, rodzina, seksualność, praca. Rozmawiają Renata Arendt-Dziurdzikowska, Benedykt Peczko, Rzeszów 2016.

Społeczeństwo polskie w drugiej dekadzie XXI wieku : wymiary, problemy, idee, red. Such-Pyrgiel Małgorzata, Novikova Kateryna, Józefów 2016.

Współczesna rodzina w Polsce : zagrożenia i nadzieje, red. Eulalia Adasiewicz, Sławomir Cudak, Łódź, Warszawa 2016.

II. Wybrane artykuły z prasy, z aktualnie ukazujących się gazet i czasopism, np. z „Polityki”

III. Materiały z Internetu np.

https://polki.com/artykuly/;

http://stat.gov.pl/;

http://natemat.pl/92857,smiej-sie-i-nie-narazaj-na-smiesznosc-co-wiemy-o-smiechu

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć student:

– analizuje przemiany makrospołeczne w ostatnim dziesięcioleciu;

– rozpoznaje czynniki wpływające na organizację życia rodzinnego, więzi wspólnotowe oraz kulturę codzienności;

– wyjaśnia przyczyny załamania się tradycyjnych norm społecznych, w tym moralnych;

- ocenia kontrowersyjne zagadnienia, zdając sobie sprawę z tego, że jego subiektywne oceny mogą się zmienić wraz ze zdobywaniem doświadczenia życiowego;

- rozumie trudności w definiowaniu wielu pojęć z zakresu życia społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest:

- obecność w zajęciach, dopuszczalna jedna nieobecność;

- poprawne przygotowanie referatu, prezentacji na wyznaczony temat;

- przygotowanie zadanej lektury;

- aktywny udział w zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.