Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Własność Intelektualna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L2WI Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Własność Intelektualna
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty dla I roku studiów licencjackich
Przedmioty dla I roku Studiów Żydowskich (I stopień)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest wprowadzeniu do zagadnień ochrony własności intelektualnej w środowisku humanistycznym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego

Pełny opis:

Wykład poświęcony jest wprowadzeniu studentów do zagadnień ochrony własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem problemu prawa autorskiego. Szczególny nacisk położony jest na uwrażliwienie słuchaczy na w zakresie problemów etycznych i prawnych z tym związanych. W czasie zajęć prowadzący przedstawi podstawowe założenia i konstrukcję systemu ochrony prawnej, implikacje etyczne oraz możliwości działania w zakresie tego systemu ochrony. Poza podstawową terminologią studenci zostaną uświadomieni w zakresie patologii związanych z łamaniem prawa autorskiego oraz poinstruowani o tym jak postępować właściwie by tego prawa nie łamać. W trakcie zajęć zostaną także przekazane informacje o ochronie prawnej prac jakie studenci tworzą w czasie toku studiów.

Literatura:

przekazana na wykładzie (akty prawne)

Efekty uczenia się:

Opanowanie podstaw wiedzy w zakresie ochrony własności intelektualnej. Umiejętność stosowania nowoczesnych technik poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.

Metody i kryteria oceniania:

Test zaliczeniowy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.