Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Objazd naukowy (II)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L3OB2 Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Objazd naukowy (II)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty dla II roku studiów licencjackich (program kier. Historia od 2019 r.)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Pogłębiona wiedza o obiektach zabytkowych w przestrzeni jako źródłach historycznych, ich cechach stylowych, funkcjach, chronologii, zmienności w czasie oraz o roli materialnego dziedzictwa jako elementu pamięci historycznej i budowania tożsamości i więzi społecznych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy studenta o stylach w architekturze, sztuce zdobniczej i użytkowej oraz umiejętności datowania obiektów zabytkowych na podstawie cech stylowych i kontekstu, rozszerzenie znajomości specjalistycznej terminologii historii sztuki w zakresie niezbędnym do poprawnego całościowego opisu obiektu zabytkowego jako źródła historycznego, zapoznanie studenta z rozwojem różnych typów architektury sakralnej, obronnej, pałacowej i dworskiej, zabudowy miejskiej i uwarunkowaniami tego rozwoju oraz z rolą materialnego dziedzictwa w budowaniu pamięci historycznej i tożsamości społecznej, a także z zasadami ochrony dziedzictwa kulturowego.

Przedmiot kierunkowy, studia stacjonarne, II rok.

ECTS 2 (bilans pracy studenta: 45 godz. kontaktowych, 15 godz. przygotowanie do kolokwium).

Praktyka terenowa.

Literatura:

Katalog zabytków sztuki w Polsce, tomy odpowiednio do trasy objazdu, Słownik terminologiczny sztuk pięknych.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć student zna praktyczne metody wykorzystywania obiektów zabytkowych do rekonstrukcji przeszłości oraz ma umiejętności analizy informacji zebranych w terenie; potrafi wnioskować o przemianach społecznych na podstawie śladów materialnych, rozumie wpływ warunków naturalnych na procesy urbanizacyjne i demograficzne; zna cechy stylów w architekturze, sztuce zdobniczej i użytkowej w stopniu umożliwiającym samodzielne wydatowanie wskazanych obiektów i zespołów zabytkowych, potrafi dokonać całościowego opisu obiektu zabytkowego jako źródła historycznego z uwzględnieniem charakterystyki ogólnej i omówienia detali oraz z uwzględnieniem kontekstu społecznego, gospodarczego, politycznego i kulturowego, rozumie uwarunkowania społeczne i tożsamościowe funkcjonowania obiektów zabytkowych w przestrzeni oraz zasady i instytucje ochrony materialnego dziedzictwa przeszłości, jest gotów podejmować działania służące ochronie tego dziedzictwa.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Objazd więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Żmudzki
Prowadzący grup: Jerzy Pysiak, Paweł Żmudzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Objazd - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.