Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Węzłowe problemy cywilizacji starożytnych (egzamin)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L3WPCS-E Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Węzłowe problemy cywilizacji starożytnych (egzamin)
Jednostka: Wydział Historii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu student samodzielnie pogłębia znajomość głównych problemów dziejów starożytnych oraz ćwiczy umiejętność krytycznej oceny różnych interpretacji zjawisk i procesów historycznych oraz umiejętności z zakresu komunikacji naukowej.

Przedmiot kierunkowy, studia stacjonarne, I rok

Forma zajęć: praca własna studenta.

ECTS 6 (bilans pracy studenta: praca własna studenta 180 godz.).

Pełny opis:

Student samodzielnie zapoznaje się z 6-8 wybranymi opracowaniami i źródłami do dziejów starożytnych, dokonuje analizy metodologii zastosowanej w opracowaniach oraz krytycznego rozbioru źródeł, osadzając tę wiedzę w ramach faktograficznych i chronologicznych przyswojonych na podstawie wskazanych podręczników. Na podstawie wskazanych lektur poznaje węzłowe problemy epoki, uporządkowane chronologicznie i tematycznie, złożone uwarunkowania zjawisk i procesów historycznych zachodzących w tej epoce, ich aspekty kulturowe, gospodarcze, polityczne i społeczne. Uwieńczeniem samodzielnej pracy studenta jest rozmowa z egzaminatorem, w której student konstruuje złożoną wypowiedź na tematy związane z epoką z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii, ćwiczy umiejętność obrony własnego stanowiska przy wykorzystaniu argumentacji opartej na materiale źródłowym i stanie badań.

Student wybiera egzaminatora spośród pracowników naukowych ze stopniem co najmniej dr hab. o specjalności starożytniczej.

Literatura:

Listy lektur są ustalane przez osobę przeprowadzającą egzamin.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student zna węzłowe problemy dziejów starożytnych w układzie chronologicznym i tematycznym, rozumie uwarunkowania społeczne, polityczne, kulturowe i gospodarcze zjawisk i procesów właściwych dla tej epoki w ujęciu przekrojowym, ma pogłebioną wiedzę na temat wybranych aspektów szczegółowych epoki oraz typologię źródeł, umie krytycznie analizować opracowania naukowe oraz dokonywać samodzielnie krytyki źródła, ma umiejętności w zakresie konstruowania złożonych wypowiedzi ustnych z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii właściwej dla historii starożytnej oraz prowadzenia dyskusji akademickiej.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny (typ A).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nowakowski, Adam Ziółkowski
Prowadzący grup: Paweł Janiszewski, Ryszard Kulesza, Łukasz Niesiołowski-Spano, Jacek Rzepka, Krystyna Stebnicka, Marek Węcowski, Robert Wiśniewski, Adam Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Egzamin - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.