Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Węzłowe problemy średniowiecza (egzamin B)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L3WPSR-E-B Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Węzłowe problemy średniowiecza (egzamin B)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty dla III roku studiów licencjackich (program kier. Historia od 2019 r.)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot Węzłowe problemy wybranej epoki historycznej (do wyboru: średniowiecze, nowożytność, XIX w., XX w.) ma na celu samodzielne opanowanie przez studenta znajomości podstawowej faktografii z historii Polski oraz historii powszechnej wybranej epoki. Obejmuje dzieje polityczne, społeczne, gospodarcze oraz kulturowo-religijne danej epoki.

Przedmiot kierunkowy.

4 ECTS (120 godz. praca własna studenta).

Pełny opis:

Przedmiot Węzłowe problemy wybranej epoki historycznej (do wyboru: średniowiecze, nowożytność, XIX w., XX w.) ma na celu samodzielne opanowanie przez studenta znajomości podstawowej faktografii z historii Polski oraz historii powszechnej wybranej epoki. Obejmuje dzieje polityczne, społeczne, gospodarcze oraz kulturowo-religijne danej epoki. Student poznaje podstawowe wydarzenia, zjawiska, struktury i procesy historyczne, które miały miejsce w wybranej epoce w porządku chronologicznym i problemowym, ich podłoże i genezę, specjalistyczną terminologię właściwą danej epoce. Wykorzystuje również umiejętności warsztatowe nabyte na ćwiczeniach epokowych do wiązania wydarzeń, zjawisk, struktur oraz budowania na tej podstawie złożonych wypowiedzi ustnych.

Literatura:

Podręczniki akademickie do historii Polski oraz powszechnej wyznacza egzaminator.

Efekty uczenia się:

Student zna węzłowe problemy, wydarzenia, zjawiska, struktury, procesy historyczne zachodzących w wybranej epoce oraz ich złożone uwarunkowania.

Student umie porządkować chronologicznie i tematycznie podstawowe wydarzenia, zjawiska, struktury i procesy wybranej epoki, wskazywać ich aspekty kulturowe, gospodarcze, polityczne i społeczne,

konstruować złożone wypowiedzi ustne na tematy związane z epoką z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii. Student rozumie konieczność osadzania omawianych tekstów i ich problematyki w ramach politycznych, społecznych, gospodarczych oraz kulturowo-religijnych danej epoki. Student potrafi samodzielnie organizować swoją pracę i poszerzać wiedzę, ocenić swoje deficyty.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny, powinien trwać nie krócej niż 1,5 h i odbywać się po wcześniejszym ustaleniu terminu i zakresu literatury z wykładowcą.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.