Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia starożytna, semestr II, ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-LZHSC2 Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia starożytna, semestr II, ćwiczenia
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty dla I roku studiów licencjackich zaocznych
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

STUDIA ZAOCZNE

Ćwiczenia przez dwa semestry obejmują całość historii starożytnej Grecji i Rzymu od Homera do schyłkowej epoki Cesarstwa Rzymskiego. Celem ich jest zapoznanie studentów ze specyfiką źródeł do dziejów antyku i prezentacja wszystkich ich kategorii (źródła literackie, historiograficzne, inskrypcje, ikonografia, numizmatyka, papirusy, dane archeologiczne) oraz metod pracy z nimi. Studenci w trakcie zajęć nabywają umiejętność krytyki źródła i samodzielnej pracy źródłowej. Ćwiczenia kształtują też inne umiejętności warsztatowe: poszukiwania bibliograficzne,. kwerenda źródłowa do określonego problemu, sporządzanie notatek źródłowych, praca z literaturą naukową.

Pełny opis:

STUDIA ZAOCZNE

Zajęcia polegają na analizie źródeł pod kierunkiem prowadzącego, podstawową i najczęstszą ich formą jest dyskusja na zapowiedziany temat, do której uczestnicy ćwiczeń samodzielnie się przygotowują. Tematy poszczególnych zajęć podają syllabusy poszczególnych prowadzących. Do każdych zajęć sformułowany jest temat, podane podstawowe źródła i wskazówki bibliograficzne. Student przygotowuje sam przewidziany syllabusm temat, a na zajęciach zmierza się do jego naukowego opracowania. W ten sposób studenci nabywają doświadczenia w badaniu naukowym. Ćwiczenia mają nauczyć podstaw pracy naukowej w zakresie historii starożytnej Tematy zajęć są zróżnicowane w różnych grupach ćwiczeniowych, każda grupa pracuje z innymi tekstami, bądź, w wypadku tego samego tekstu, nad innymi tematami. Wszyscy zaczynają jednak od Homera, we wszystkich grupach pojawiają się wszystkie kategorie źródeł. Często mogą mieć miejsce także indywidualne, niewielkie referaty studenckie, prezentujące bądź określone źródło, bądź też referujące opracowania naukowe. Wszyscy studenci, zgodnie z podanymi w syllabusie wskazówkami bibliograficznymi, czytają na każde zajęcia odpowiednią literaturę przedmiotu.

Prowadzący ocenia pracę studenta na zajęciach, jego przygotowanie na każde ćwiczenia, wkład w dyskusję, stopień opanowania literatury przedmiotu.

Literatura:

STUDIA ZAOCZNE

Literature podają poszczególne syllabusy - różne dla różnych grup. Poza specjalistycznymi opracowaniami stosuje się jednak także podstawowe podręczniki:

B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków. Tom I Warszawa 1988; Tom III Warszawa 1992

W. Lengauer, Starożytna Grecja okresu archaicznego i klasycznego. Warszawa 1999.

N.G.L. Hammond, Dzieje Grecji. Warszawa 1973 (i następne wydania).

M. Cary, H.H. Scullard, Dzieje Rzymu. Warszawa 1992 i następne wydania

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Oniszczuk
Prowadzący grup: Sławomir Poloczek, Krystyna Stebnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.