Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Główne zjawiska w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej Europy (XII-XVI w.)(blok: Historia gospodarcza)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M2HG-GMYS-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Główne zjawiska w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej Europy (XII-XVI w.)(blok: Historia gospodarcza)
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty programu Historia, II st., od 2019 r.
Wykłady historyczne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

reading skill in English

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie ich uczestników z głównymi zjawiskami ekonomicznymi, które nastąpiły w Europie i wybranych sąsiednich regionach pomiędzy dwunastym a pierwszą ćwiercią szesnastego wieku. Jednocześnie studenci poznają średniowieczne i wczesnonowożytne źródła oraz metody ich interpretacji.

Pełny opis:

Zob. szczegółowy sylabus zajęć w danym cyklu dydaktycznym.

Literatura:

Zob. „Zakres tematów”

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć ich uczestnicy zajęć będą:

– znać fragmenty dziejów gospodarczych i społecznych Europy śródziemnomorskiej, Anglii, Flandrii, Niderlandów, Niemiec, Rusi i Polski;

– analizować różne typy źródeł (w tym ikonograficzne) pod kątem historii gospodarczej;

– ujmować zdarzenia lokalne i regionalne w perspektywnie europejskiej;

– rozumieć związki między faktami i procesami z historii społeczno–gospodarczej, polityczno-ustrojowej, prawa i kultury;

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają:

– przygotowanie i jakość tłumaczenia tekstu źródłowego;

– przygotowanie i przemyślenie zadanej literatury przedmiotu;

– aktywność w dyskusji;

– kultura dyskutowania;

– sposób i jakość formułowania myśli, czyli: spostrzegawczość źródłowa, logika wywodu, precyzja sformułowań, oryginalność hipotez i tez oraz solidność argumentacji na ich rzecz, wszechstronność oglądu faktów jednostkowych oraz ujmowanie ich na tle długofalowych procesów.

Aby zaliczyć ćwiczenia należy spełnić dwa kryteria:

a. kryterium formalne – obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności (ich przyczyna nie ma znaczenia), które należy zaliczyć. W przypadku trzech nieobecności konieczne jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń z całego semestru. W razie czterech nieobecności zaliczenie cyklu zajęć staje się niemożliwe.

b. kryterium merytoryczne – dobre przygotowanie do zajęć i aktywny w nich udział. Stopień będzie będzie zależeć od aktywności na zajęciach i twórczego w nie wkładu.

Zaliczanie nieobecności lub zajęć, na których wykazano się nieprzygotowaniem będzie odbywać się na dyżurach prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Myśliwski
Prowadzący grup: Grzegorz Myśliwski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.