Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia ekonomiczna (blok: Historia gospodarcza)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M2HG-MPAW-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Antropologia ekonomiczna (blok: Historia gospodarcza)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: BLOK "Historia gospodarcza", studia II stopnia, magisterskie (nowy program od 2012)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Wymagana znajomość języka angielskiego.

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą elementów teorii antropologicznej oraz jej zastosowania do analizy źródeł etnograficznych i historycznych z uwzględnieniem różnych punktów widzenia i kierunków badawczych. Antropologia ekonomiczna zajmuje się przede wszystkim społecznymi instytucjami i zachowaniami ekonomicznymi, choć jej rozważania sięgają często obszarów badawczych będących domeną innych gałęzi antropologii kultury i społecznej (ekologii, techniki, kultury i struktur społecznych).

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą elementów teorii antropologicznej oraz jej zastosowania do analizy źródeł etnograficznych i historycznych. Tematy teoretyczne uwzględnią różne punkty widzenia i kierunki badawcze. Antropologia ekonomiczna zajmuje się przede wszystkim społecznymi instytucjami i zachowaniami ekonomicznymi, choć jej rozważania sięgają często obszaru antropologii ekologii, techniki, kultury i struktur społecznych. Mimo że nauka ta wyrosła na gruncie badań nad społecznościami tradycyjnymi i archaicznymi, obecnie zajmuje się ona wszystkimi typami społeczeństw, zwłaszcza, gdy idzie o kulturowe aspekty zachowań ekonomicznych. Ze względu na potrzebę wpisania naszych zajęć w strukturę bloku historii gospodarczej zajmiemy się przede wszystkim społeczeństwami tradycyjnymi, słabo powiązanymi z organizacją państwową oraz rynkiem światowym. Interesować nas będą także tradycyjne wspólnoty odczuwające dotkliwie skutki gwałtownego włączenia w gospodarkę światową, np. poprzez udział w znajdującymi się we wczesnej fazie kontaktu z systemem światowym (handel karawanowy) lub władzą państwa kolonialnego. Będziemy analizować zagadnienia związane z produkcją, wymianą i akumulacją w różnych typach gospodarek wyżywieniowych (zbieracko-łowieckej, rolniczej i pasterskiej) w oparciu o porównania reprezentujących je wspólnot, ale również całościowe analizy konkretnych społeczeństw, aby zrozumieć zachowania ekonomiczne ich członków w szerszym kontekście społeczno-kulturowym.

Materiały źródłowe pochodzą najczęściej z krajów pozaeuropejskich w XIX lub XX w., choć niekiedy sięgniemy do epok wcześniejszych.

Sylabus precyzuje, które teksty przeznaczone są dla wszystkich uczestników zajęć, a które prowadzący przypisze określonej grupie studentów („literatura do podziału”). Ponadto w sylabusie wskazano literaturę uzupełniającą, zarówno przy opisie niektórych zajęć, jak i w bibliografii, która uwzględnia zarówno teksty wymieniane w opisie zajęć, jak i inne, przeznaczone dla osób chcących poszerzyć swoje horyzonty. Każdy student powinien w ciągu semestru przygotować co najmniej jeden referat w oparciu o jeden z tekstów wymienionych w sylabusie (przy opisach zajęć) lub inny tekst zaproponowany przez prowadzącego. Wybór tekstu do referatu można uzgodnić („zarezerwować”) z prowadzącym już na pierwszych zajęciach.

Zob. "Zakres tematów" w sylabusie grupy zajeciowej w danym cyklu dydaktycznym.

Literatura:

Zob. "Literatura" w sylabusie grupy zajeciowej w danym cyklu dydaktycznym.

Efekty kształcenia:

Poznanie najważniejszych sporów naukowych i szkół w antropologii ekonomicznej, typów gospodarek tradycyjnych, zagadnień związanych z produkcją, akumulacją i wymianą. Poznanie i zrozumienie podstawowych metody analizy i interpretacji procesów społecznych, gospodarczych, kulturowych

Umiejętność wyszukiwania, analizy, oceny i wykorzystania uzyskanych informacji, umiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej do analizy i interpretacji źródeł historycznych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zależy od aktywności i obecności. Wymagane przygotowanie co najmniej jednego referatu na podstawie tekstu wybranego z sylabusa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Myśliwski
Prowadzący grup: Marek Pawełczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Myśliwski
Prowadzący grup: Marek Pawełczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.