Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia ekonomiczna (blok: Historia gospodarcza) (K3)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M2HG-MPAW-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Antropologia ekonomiczna (blok: Historia gospodarcza) (K3)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: BLOK "Historia gospodarcza", studia II stopnia, magisterskie (program od 2012)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty programu Historia, II st., od 2019 r.
Teoria badań historycznych (Historia, II st., program od 2019 r.)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Wymagana znajomość języka angielskiego.

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą elementów teorii antropologicznej oraz jej zastosowania do analizy źródeł etnograficznych i historycznych z uwzględnieniem różnych punktów widzenia i kierunków badawczych. Antropologia ekonomiczna zajmuje się przede wszystkim społecznymi instytucjami i zachowaniami ekonomicznymi, choć jej rozważania sięgają często obszarów badawczych będących domeną innych gałęzi antropologii kultury i społecznej (ekologii, techniki, kultury i struktur społecznych).

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą elementów teorii antropologicznej oraz jej zastosowania do analizy źródeł etnograficznych i historycznych. Tematy teoretyczne uwzględnią różne punkty widzenia i kierunki badawcze. Antropologia ekonomiczna zajmuje się przede wszystkim społecznymi instytucjami i zachowaniami ekonomicznymi, choć jej rozważania sięgają często obszaru antropologii ekologii, techniki, kultury i struktur społecznych. Mimo że nauka ta wyrosła na gruncie badań nad społecznościami tradycyjnymi i archaicznymi, obecnie zajmuje się ona wszystkimi typami społeczeństw, zwłaszcza, gdy idzie o kulturowe aspekty zachowań ekonomicznych. Ze względu na potrzebę wpisania naszych zajęć w strukturę bloku historii gospodarczej zajmiemy się przede wszystkim społeczeństwami tradycyjnymi, słabo powiązanymi z organizacją państwową oraz rynkiem światowym. Interesować nas będą także tradycyjne wspólnoty odczuwające dotkliwie skutki gwałtownego włączenia w gospodarkę światową, np. poprzez udział w znajdującymi się we wczesnej fazie kontaktu z systemem światowym (handel karawanowy) lub władzą państwa kolonialnego. Będziemy analizować zagadnienia związane z produkcją, wymianą i akumulacją w różnych typach gospodarek wyżywieniowych (zbieracko-łowieckej, rolniczej i pasterskiej) w oparciu o porównania reprezentujących je wspólnot, ale również całościowe analizy konkretnych społeczeństw, aby zrozumieć zachowania ekonomiczne ich członków w szerszym kontekście społeczno-kulturowym.

Materiały źródłowe pochodzą najczęściej z krajów pozaeuropejskich w XIX lub XX w., choć niekiedy sięgniemy do epok wcześniejszych.

Sylabus precyzuje, które teksty przeznaczone są dla wszystkich uczestników zajęć, a które prowadzący przypisze określonej grupie studentów („literatura do podziału”). Ponadto w sylabusie wskazano literaturę uzupełniającą, zarówno przy opisie niektórych zajęć, jak i w bibliografii, która uwzględnia zarówno teksty wymieniane w opisie zajęć, jak i inne, przeznaczone dla osób chcących poszerzyć swoje horyzonty. Każdy student powinien w ciągu semestru przygotować co najmniej jeden referat w oparciu o jeden z tekstów wymienionych w sylabusie (przy opisach zajęć) lub inny tekst zaproponowany przez prowadzącego. Wybór tekstu do referatu można uzgodnić („zarezerwować”) z prowadzącym już na pierwszych zajęciach.

Zob. "Zakres tematów" w sylabusie grupy zajeciowej w danym cyklu dydaktycznym.

Literatura:

Zob. "Literatura" w sylabusie grupy zajeciowej w danym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Poznanie najważniejszych sporów naukowych i szkół w antropologii ekonomicznej, typów gospodarek tradycyjnych, zagadnień związanych z produkcją, akumulacją i wymianą. Poznanie i zrozumienie podstawowych metody analizy i interpretacji procesów społecznych, gospodarczych, kulturowych

Umiejętność wyszukiwania, analizy, oceny i wykorzystania uzyskanych informacji, umiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej do analizy i interpretacji źródeł historycznych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zależy od aktywności i obecności. Wymagane przygotowanie co najmniej jednego referatu na podstawie tekstu wybranego z sylabusa.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.