Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archiwistyka. Historia archiwów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M2SAHA Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Archiwistyka. Historia archiwów
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: SPECJALIZACJA "Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją", II st., mgr (program od 2012)
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia w ramach specjalizacji "Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją".

Pełny opis:

Gromadzenie cennych dokumentów i ochrona ich przed zniszczeniem stanowiło nieodłączny element dziejów ludzkości. Ewolucje ustrojowe prowadziły do zmian społecznych funkcji archiwów. W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się z działalnością wybranych archiwów polskich oraz archiwaliami do historii Polski przechowywanymi w archiwach zagranicznych. Szczegółowy opis zawarty jest w sylabusie.

Literatura:

Zob. sylabus w danym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

I. WIEDZA

Po zakończeniu studiów absolwent:

1. zna podstawowe czynniki kształtujące historię archiwów.

II. UMIEJĘTNOŚCI

Po zakończeniu studiów absolwent:

1. potrafi wskazać na podstawowe trendy rozwojowe sieci archiwalnych.

III. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Po zakończeniu studiów absolwent:

1. wykazuje poszanowanie dla odmienności rozwojowych poszczególnych archiwów,

2. popularyzuje zasób archiwalny.

Metody i kryteria oceniania:

Indywidualne w zależności od osoby prowadzącej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kulecka
Prowadzący grup: Marek Janicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Historia Archiwów - wykład

Słuchacze studiów zaznajamiają się z: dziejami i kształtowaniem instytucji archiwalnych na Świecie oraz na ziemiach dawnej państwowości polsko-litewskiej w powiązaniu z zagadnieniami rozwoju dokumentu, jego form i sposobów przechowywania w epokach dawnych, zagadnieniami dotyczącymi rejestracji, poszukiwania i edycji poloników w archiwach obcych, zawartością, układem, sposobami korzystania z istniejących katalogów tak drukowanych jak elektronicznych wybranych archiwów (w szczególności z działami dotyczącymi dziejów I Rzeczypospolitej).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.