Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edyt. źród. hist. Kultura języka polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M2SEZKJP Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Edyt. źród. hist. Kultura języka polskiego
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Pełny opis:

Uczestnicy konwersatorium zapoznają się z najważniejszymi tendencjami rozwojowymi współczesnej polszczyzny oraz mechanizmami powstawania błędów językowych. Przedmiot ma też za zadanie uwrażliwić słuchaczy na walory estetyczne i etykę wypowiedzi, zasady etykiety językowej oraz wartość społeczną, estetyczną i poznawczą języka.

Studenci poznają najważniejsze współczesne publikacje kodyfikujące normę językową. Dowiedzą się również o szansach i niebezpieczeństwach zagrażających polszczyźnie w dobie globalizacji. Zrozumieją podstawowe związki między językiem a kulturą.

Zajęcia służą również kształtowaniu umiejętności właściwego posługiwania się leksyką i frazeologią, tworzenia wypowiedzi poprawnych pod względem stylistycznym, a ponadto wyposażeniu słuchaczy w narzędzia pozwalające samodzielnie dokonywać oceny nowych zjawisk językowych.

Metody dydaktyczne:

Studenci pod kierunkiem prowadzącego będą przeprowadzać analizę zdań lub dłuższych wypowiedzi pod kątem ich poprawności językowo-stylistycznej. Analizie tekstów towarzyszyć będzie dyskusja na temat wybranych zagadnień kulturalnojęzykowych.

Literatura:

Zob. sylabus w danym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Student:

- posługuje się staranną, poprawną polszczyzną zgodnie z zaaprobowanymi społecznie regułami posługiwania się językiem;

- dostosowuje dobór środków języka do okoliczności, np. możliwości odbiorcy, jego funkcji społecznej;

- rozpoznaje typy błędów językowych i mechanizmy ich powstawania;

- analizuje współczesne polskie teksty użytkowe i dokonuje ich oceny normatywnej oraz uzasadnia swoje sądy o języku;

- rozpoznaje podstawowe tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny w zakresie gramatyki i słownictwa;

- posługuje się językiem zgodnie z zasadami etykiety językowej;

- odwołuje się w swoich sądach o języku do aktualnych wydawnictw poprawnościowych;

- wyjaśnia i ocenia zjawiska leksykalne współczesnej polszczyzny.

Metody i kryteria oceniania:

Zob. sylabus w danym cyklu dydaktycznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Janicki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.