Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka WOS w programie rozszerzonym szkoły ponadpodstawowej (Specjalizacja nauczycielska +WOS)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M2SN17-DPR/WOS Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka WOS w programie rozszerzonym szkoły ponadpodstawowej (Specjalizacja nauczycielska +WOS)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Specjalizacja nauczycielska, studia II stopnia, Historia/WOS (program od 2017)
Punkty ECTS i inne: 2.50
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Spec. naucz. – Dydaktyka wos (zakres przygotowanie do pracy w szkole średniej)

Pełny opis:

Zob. szczegółowy sylabus grupy zajęciowej w danym cyklu dydaktycznym.

Literatura:

Zob. szczegółowy sylabus grupy zajęciowej w danym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć student:

- potrafi zbudować prezentację i symulację lekcji na wybrany przez siebie lub wskazany temat.

- potrafi zbudować i przeprowadzić 15 minutowy wykład szkolny na wybrany przez siebie lub wskazany temat

- zna kilka programów i podręczników przeznaczonych do nauczania wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum;

- analizuje treści nauczania pod kątem potrzeb dydaktycznych;

- zna zasady konstruowania lekcji wiedzy o społeczeństwie;

- dokonuje wyboru materiałów potrzebnych do przeprowadzenia lekcji oraz przeprowadzenia okolicznościowych wykładów i prezentacji.

- zna zasady przygotowania testu na egzamin zewnętrzny;

- potrafi zróżnicować nauczanie na potrzeby: liceum, technikum, szkoły zawodowej.

Student rozumie uwarunkowania pozalekcyjnych form edukacji obywatelskiej. Docenia znaczenie aktywności nauczyciela w środowisku społecznym. Student widzi miejsce edukacji szkolnej w kształtowaniu świadomości obywatelskiej Polaków.

Student zdaje sobie sprawę z tego, że dydaktyka wos musi pokazywać koncepcje teoretyczne, aby pojąć związki pomiędzy wyobrażeniami o demokracji i wolności a rzeczywistym życiem społeczeństw.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest:

- obecność w zajęciach, dopuszczalna jedna nieobecność;

- poprawne przygotowanie referatu, prezentacji, symulacji lekcji lub szkolnego wykładu na wyznaczony temat;

- przygotowanie zadanej literatury;

- aktywny udział w zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Błachowska
Prowadzący grup: Barbara Wagner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.