Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka przedmiotu "Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok" (IV etap edukacyjny) (Specjalizacja Nauczycielska + WOS)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M2SNDHHS Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka przedmiotu "Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok" (IV etap edukacyjny) (Specjalizacja Nauczycielska + WOS)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Założenia (opisowo):

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zaliczenie zajęć z psychologii i pedagogiki (I rok studiów II stopnia) oraz posiadanie uprawnień do nauczania historii w szkołach podstawowej i gimnazjalnej.

Skrócony opis:

Szczegółowy opis znajdzie się w sylabusie osoby prowadzącej zajęcia w danym cyklu dydaktycznym.

Pełny opis:

Celem zajęć jest nabycie umiejętności planowania procesu nauczania (dwuletniego, semestralnego i jednostkę lekcyjną) w ramach przedmiotu „Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok” na IV etapie kształcenia.

Literatura:

Szczegółowy opis znajdzie się w sylabusie osoby prowadzącej zajęcia w danym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

• - zna zapisy Podstawy programowej kształcenia ogólnego z dn. 23.12.2008 r. dotyczące przedmiotu historia i społeczeństwo na IV etapie edukacyjnym;

• - rozumie cel wprowadzenia przedmiotu historia i społeczeństwo na IV etap edukacyjny;

• - zna treści przedmiotu historia i społeczeństwo podane w Podstawie programowej;

• - zna zasady doboru wątków omawianych na przedmiocie historia i społeczeństwo na IV etapie edukacyjnym;

• - hierarchizuje według zasad taksonomii treści potrzebne do przeprowadzenia lekcji przedmiotu historia i społeczeństwo na IV etapie edukacyjnym;

• - systematyzuje środki dydaktyczne stosowane w procesie nauczania – uczenia się przedmiotu historia na IV etapie edukacyjnym;

• - rozumie potrzebę samodzielnego doboru materiałów edukacyjnych przez nauczyciela.

Umiejętności:

• - samodzielnie konceptualizuje wątki tematyczne i epokowe;

• - przygotowuje materiały edukacyjne potrzebne podczas realizacji wybranych wątków;

• - dobiera odpowiednie metody do osiągnięcia założonych celów kształcenia;

• - prawidłowo wykorzystuje środki dydaktyczne, w tym środki multimedialne i technologię informacyjną;

• - formułuje zadania kształcące kluczowe kompetencje uczniów;

• planuje swoją pracę dydaktyczną.

Kompetencje społeczne:

• - dostrzega znaczenie rozbudzania zainteresowania przeszłością wśród uczniów, którzy wybierają kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych;

• - rozumie znaczenie wątku „Ojczysty Panteon i ojczyste spory” w procesie kształtowania postawy obywatelskiej i postawy ma świadomość znaczenia przedmiotu w rozwijaniu zainteresowań i pasji własnych i uczniów;

• - rozumie znaczenie autorytetu nauczyciela dla efektywności procesu nauczania;

• - współpracuje w grupie w celu rozwiązania postawionego zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Szczegółowy opis znajdzie się w sylabusie osoby prowadzącej zajęcia w danym cyklu dydaktycznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Błachowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.